Sola Scriptura pomimo pandemii

W sobotę 23 stycznia 2021 r. w wielu domach przed ekranami komputerów czy telefonów zasiedli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby odpowiedzieć na 25 pytań. Każde z nich miało do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. 

W teście on-line udział wzięło 224 uczniów. W tym 6 osób z naszej diecezji.

Z tego miejsca składamy podziękowania wszystkim katechetom i księżom, którzy przygotowywali swoich uczniów do konkursu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, konkurs odbędzie się już w warunkach normalnych.

źródło