Stacje diakonijne

Stacja Socjalna „Koinonia” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie
ul. Kościelna 2
11-700 Mrągowo

89 741 30 44
mragowo@luteranie.pl

 

 

Stacja Diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie
ul. Olsztyńska 1
14-100 Ostróda

89 646 25 61
ostroda@luteranie.pl

 

 

Stacja Diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach
ul. Plażowa 3
11-731 Sorkwity

89 747 81 78
sorkwity@luteranie.pl

 

 

Diakonia Piska przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu
pl. I. Daszyńskiego 12a
12-200 Pisz

790 763 777
luteranie.pisz@gmail.com