Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Nabożeństwa w Diecezji Mazurskiej

15.01 Olsztyn Kościół Rzymsko Katolicki na Kortowie g. 14.00 – Kazanie wygłosi bp Paweł Hause

18.01 Ełk Kościół Rzymsko Katolicki pw. Piotra i Pawła z udziałem bp Jerzego Mazura g. 18.00, kazanie wygłosi bp Paweł Hause

19.01 Szymanowo Kościół Rzymsko Katolicki św. Jana Chrzciciela g. 17.00

20.01 Białystok g. 10.00 Młodzieżowe Spotkanie Ekumeniczne z udziałem biskupów z kościoła, Ewangelicko-Augsburskiego Prawosławnego i Rzymsko Katolickiego

21.01 Pasłęk Kościół ewangelicko prawosławny g. 17.00 kazanie wygłosi bp Jacek Jezierski

22.01 Olsztyn Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w DM Katedra św. Jakuba g. 17.00 kazanie wygłosi bp Paweł Hause

29.01 Korsze Kościół Rzymsko Katolicki g.12.00 kazanie wygłosi bp Paweł Hause

Uwaga!!! Nabożeństwo 18.01.2023 w Kętrzynie odwołane

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2023

Dodatkowe nabożeństwa ekumeniczne:

W Ełku

https://ekumenia.pl/…/uploads/2023/01/TMoJCh-2023-Elk.pdf

Na terenie Archidiecezji Warmińskiej

https://ekumenia.pl/…/01/TMoJCh-2023-Warmia-i-Mazury.pdf

Spotkanie Ekumeniczne w Olsztynie

Noworoczne spotkanie ekumeniczne (11.01.2023r.) z Marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem z przedstawicielami kościołów naszego województwa.W spotkaniu wzięło udział 21 przedstawicieli kościołów, w tym biskup Arkadiusz Trochanowski – Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej – Kościoła Greko Katolickiego w Polsce. Z ramienia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w spotkaniu wzięli udział księża naszej diecezji na czele z biskupem Pawłem Hause, jak i Wiktor Marek Leyk Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.