Modlitwa Trzech Biskupów: Olsztyńska Ekumeniczna Modlitwa o Pokój na Ukrainie

24 lutego, przypadała druga rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. Jest to czas refleksji i modlitwy, kiedy społeczność międzynarodowa wspiera naród ukraiński w walce o wolność i pokój. W tę ważną rocznicę w Olsztynie, w katedrze greckokatolickiej p.w. Pokrowy Matki Bożej, odbyła się wzruszająca modlitwa ekumeniczna, której przewodzili trzej biskupi: Arkadiusz Trochanowski, Józef Góżyński i Paweł Hause.

Cerkiew w Olsztynie wypełniła się wiernymi, którzy zebrali się, aby wspólnie modlić się o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Duchowieństwo różnych wyznań, włączając w to przedstawicieli Ewangelicko Augsburskiej Greckokatolickiej, Rzymsko-Katolickiej tradycji, stanęli razem z wiernymi, aby wyrazić solidarność z cierpiącym narodem ukraińskim.

Podczas kazania bp Paweł Hause zwrócił uwagę na potrzebę pomocy pomimo wielu przeciwnościom i nieporozumieniom:

„Mimo niezagojonych ran i trudnych relacji pomiędzy naszymi narodami w przeszłości, szczególnie podczas II WŚ, otworzyliśmy przed 2 laty drzwi naszych kościołów, plebanii i mieszkań naszych parafian dla uchodźców wojennych z Ukrainy.
Dziś po 2 latach, pomimo trudnej relacji ze względu na ekonomię i politykę, wciąż wspieramy Was siostry i bracia z Ukrainy.
Będziemy wspierać Was nadal, bo takie jest zadanie chrześcijan. Potrzebujemy pojednania pomiędzy naszymi narodami. Potrzeba wybaczenia. (…)
Modlimy się o pokój, o powrót do domów, połączenie rozdzielonych rodzin.
Prosimy Boga o pocieszenie dla tych, którzy stracili bliskich, którzy zostali okaleczeni fizycznie i psychicznie. 
Sprzeciwiamy się dalszym działaniom wojennym. Wojnie mówimy nie! (…)
Jezus po tym jak został ukrzyżowany, zmartwychwstał i ukazując się uczniom mówił do nich: Pokój wam! My dziś słyszymy Jego głos. Oby wszyscy ten głos usłyszeli.
Mir wsim! Pokój wszystkim!”

Bp Hause zmówił modlitwę przygotowaną w Odessie przez pastorów z udziałem prezesa WKEE.

Na zakończenie nabożeństwa, obecni zebrani odśpiewali pieśń żałobną „Pływe kacza po Tysyni”, która stała się symbolem Rewolucji Godności w 2014 roku. Następnie, w duchu wspólnoty i solidarności, wszyscy zebrani przeszli pod krzyż, gdzie zapalili symboliczne znicze, jako znak jedności w modlitwie i wierze.

Modlitwa Trzech Biskupów w Olsztynie jest nie tylko wyrazem wsparcia dla Ukrainy, ale także manifestacją siły ekumenicznej modlitwy, która przekracza granice wyznań i narodowości. W obliczu trudności i cierpień, jedność w modlitwie staje się naszą największą siłą, prowadząc nas ku nadziei, pojednaniu i pokojowi.

Niech ta modlitwa będzie nie tylko wydarzeniem jednorazowym, ale również wezwaniem do ciągłej modlitwy i działania na rzecz pokoju na Ukrainie i na całym świecie.