Synod Diecezji 2023r.

Dnia 25 marca w Mikołajkach miał miejsce Synod DM. Rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym, kazanie wygłosił bp Kościoła. W kazaniu opartym o tekst z 1 Kor. nawiązał do najważniejszego pytania dla wierzących: na jakim fundamencie chcemy budować nasze życie? Podczas nabożeństwa Rada Diecezjalna wręczyła Jubilatowi kwiaty z okazji 60 tych urodzin, życząc zdrowia, Bożego Błogosławieństwa oraz satysfakcji z dalszego przewodniczenia KEA w RP.

Podczas nabożeństwa odbyło się również uroczyste ślubowanie delegatów, na nową kadencję w Synodzie. W parafialnym domu gościnnym w sali synodalnej odbyła się 1 sesja nowego VII Synodu Diecezji Mazurskiej. Synod miał charakter sprawozdawczo– wyborczy, na którym nowo wybrani delegaci z Parafii Mazurskich zapoznali się ze sprawozdaniami Duszpasterstw Środowiskowych, EDW, Diakonii i Biskupa Diecezji. Podjęto temat finansów diecezji. Zgromadzeniu wyborczemu przewodniczył biskup kościoła Jerzy Samiec, przeprowadzając wybory do najważniejszych gremiów w diecezji i do Synodu Kościoła.  Do grona synodałów, zgodnie z przepisami prawa kościelnego dokooptowano osoby o szczególnym autorytecie i znaczeniu dla Diecezji Mazurskiej: Wiktora Marka Leyka i Panią Poseł Urszulę Pasławską.

Biskup Paweł Hause rozpoczął spotkanie hasłem biblijnym i modlitwą. Przyjęto porządek orad i protokół z poprzedniej sesji Synodu. Biskup diecezji przedstawił swoje sprawozdanie obejmujące wszystkie najważniejsze wydarzenia z diecezji, a także statystyki dotyczące diecezji w roku sprawozdawczym oraz inne aktualne zagadnienia.

W dalszej części prowadzenie części wyborczej synodu przejął bp Kościoła, który po zapoznaniu z regulaminami przeprowadził wybory.

Wanda Wróblewska z parafii w Kętrzynie została wybrana na kolejną kadencję Kuratora Diecezji. Do Radzie Diecezjalnej dołączyli nowi członkowie: ks. Bogusław Juroszek z parafii w Mikołajkach jako radca duchowny, a jego zastępcą został ks. Adrian Lazar z parafii w Szczytnie. Krzysztof Różański z parafii w Białymstoku został wybrany radcą świeckim, a jego zastępcą została Anna Dankowska z parafii w Nidzicy.

Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Irena Gesele-Kurzawa z parafii w Działdowie, Ewa Kordaczuk z parafii w Olsztynie oraz doktor Krzysztof Różański. Pierwszym zastępcą została Urszula Pasławska z parafii w Sorkwitach. Podczas obliczania głosów pojawiły się informacje i ogłoszenia.

Nowo wybrani Radcy, delegaci i przedstawiciele DM otrzymali gratulacje. Podziękowanie ustępującym, dotychczasowym osobom w Radzie Diecezjalnej złożył bp DM.

Zebranie Synodu zakończył, krótkim przemówieniem i modlitwą bp Jerzy Samiec.