Młodzieżowe Kalendarium

Działalność młodzieżowa w Diecezji Mazurskiej, to przede wszystkim spotkania młodzieży i lekcje religii, które mają miejsce na terenach poszczególnych parafii. Ważnym elementem pozwalającej odczuwać jeszcze mocniej wspólnotę Kościoła są spotkania młodzieży z różnych parafii nie tylko diecezji, ale również całego Kościoła. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży serdecznie zaprasza w roku 2019 na następujące wydarzenia:

Obradował Synod Diecezji

W dniu 9 marca 2019 roku odbyła się w Mikołajkach 5 sesja VI kadencji Synodu Diecezji Mazurskiej. Synod rozpoczął się nabożeństwem w mikołajskim kościele w czasie którego kazanie wygłosił Ksiądz Krzysztof Śledziński. W liturgii nabożeństwa uczestniczyli czynnie: Ksiądz Biskup Paweł Hause, Ksiądz Bogusław Juroszek oraz Ksiądz Piotr Uciński. Po nabożeństwie członkowie synodu udali się do Sali obrad. W trakcie obrad uczestnicy zgromadzenia mogli wysłuchać sprawozdania Biskupa Pawła Hause z życia Diecezji Mazurskiej, sprawozdania finansowego i preliminarza budżetowego, które przedstawił Ksiądz Radca Tomasz Wigłasz, a także sprawozdań duszpasterstw środowiskowych.

Zwierzchnik Diecezji w swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na rok 2018, jako rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie którego nie zabrakło w Diecezji Mazurskiej podjęcia określonych działań związanych z uczczeniem tego jubileuszu. Synod Diecezji Mazurskiej przy tej okazji wydał 3 marca 2018 roku Oświadczenie z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Olsztynie 17. listopada 2018 roku odbyło się centralne diecezjalne nabożeństwo niepodległościowe, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik KEA w Polsce.

Ksiądz Biskup Paweł Hause wspomniał ś.p. Księdza Franciszka Czudka, wieloletniego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach, który zasnął w Panu w minionym roku. Zwierzchnik Diecezji wspomniał również ś.p. Księdza Alfreda Neumanna, którego syn służy na terenie diecezji, a także osoby świeckie, dla których los Diecezji Mazurskiej oraz parafii z terenu diecezji był niezwykle ważny.

Biskup zwrócił również uwagę na zmiany personalne, które miały miejsce w 2018 roku w Diecezji Mazurskiej, a które związane były z przejściem w stan spoczynku Księdza Biskupa Rudolfa Bażanowskiego.

Zwierzchnik Diecezji przedstawiając sprawozdanie wskazał również na działania ekumeniczne, które miały miejsce w 2018 roku na terenie diecezji.

Zwracając się do zgromadzonych Ksiądz Biskup Paweł Hause wskazał na rok 2019, jako rok 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, której skutki bardzo mocno dotknęły tereny dzisiejszej Diecezji Mazurskiej, a Mazurzy szczególnie mocno odczuli wojenne i powojenne skutki. Zwierzchnik Diecezji zwrócił uwagę na działalność diakonijną i pracę z młodzieżą w 2019 roku, kiedy to parafia w Suwałkach będzie gościła Ogólnopolski Zjazd Młodzieży.

W dalszej części sprawozdania przedstawiły poszczególne duszpasterstwa działające na terenie Diecezji Mazurskiej. Warto podkreślić za sprawozdaniem duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego, że ewangelizacja dzieje się przede wszystkim w parafiach. Trzeba jednak też zaznaczyć, że część wydarzeń, które realizowane były przez poszczególne duszpasterstwa działające na terenie Diecezji Mazurskiej miała wymiar diecezjalny, czy nawet ogólnokościelny. Sprawozdania kolejno złożyli: duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny – Ksiądz Piotr Mendroch, duszpasterz więzienny – Ksiądz Piotr Mendroch, duszpasterz młodzieży – Ksiądz Wojciech Płoszek, dyrektor Diakonii Mazurskiej – Ksiądz Roland Zagóra, kapelan Straży Granicznej – Ksiądz mjr Marcin Pysz, kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – Ksiądz por Dawid Banach.

W trakcie Synodu przyjęto również Sprawozdanie finansowe diecezji za rok 2018, które wraz z preliminarzem budżetowym na rok 2019 przedstawił Ksiądz Radca Tomasz Wigłasz oraz udzielono Radzie Diecezjalnej absolutorium.

Synod poruszył także różne kwestie związane ze sprawami bieżącymi, które mają miejsce w Diecezji Mazurskiej. Synod dostrzegł potrzebę zwrócenia się do Synodu Kościoła z prośbą o wsparcie adaptacji budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie. Ksiądz porucznik Dawid Banach przedstawił także zgromadzonym przygotowania do Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży.

Synod zakończyła wspólna modlitwa, w której zebranych prowadził Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Ksiądz Biskup Paweł Hause.

Ekumeniczne pożegnanie

8 marca 2019 roku w rzymskokatolickim kościele św. Jana Chrzciciela w Biskupcu odbyło się pożegnanie ś.p. Eugeniusza Pasławskiego, ojca Pani Poseł Urszuli Pasławskiej. W pożegnaniu obok Proboszcza Parafii ks. Wiesława Badury wzięło udział duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego, Ks. Juliusz Krawiecki z Kościoła Grekokatolickiego oraz duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej Ks. Bp. Pawłem Hause. Czynny udział w liturgii pożegnania zmarłego wzięli udział Ks. Bp Paweł Hause oraz Ks. Roland Zagóra. W pogrzebie udział wzięli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Po uroczystości pożegnania ś.p. Eugeniusza Pasławskiego, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Ks. Bp Pawłem Hause, Ks. Juliuszem Krawieckim oraz Ks. Rolandem Zagórą o znaczeniu ekumenizmu i sytuacji Kościołów mniejszościowych w naszym kraju.

Uroczysta Gala Fundacji Kronenberga

Ksiądz Biskup Paweł Hause w dniu 5 marca 2019 roku uczestniczył w uroczystym wręczeniu nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora Zwierzchnikowi Diecezji Wrocławskiej. Ksiądz Biskup Waldemar Pytel został uhonorowany za działania związane z przywróceniem blasku kościołowi Pokoju w Świdnicy. Nagrodę przyznała działająca przy banku Citi Handlowy Fundacja Kronenberga.

Światowy Dzień Modlitwy w Kętrzynie

Już tradycyjnie w pierwszy piątek marca Parafianie z Kętrzyna i Sorkwit spotkali się na wspólnej modlitwie w ramach Światowego Dnia Modlitwy. Liturgię w tym roku przygotowały chrześcijanki ze Słowenii.

W trakcie wspólnej modlitwy mogliśmy poznać problemy z jakimi borykają się kobiety w Słowenii, zaśpiewać pieśni mające swoje korzenie w tym niewielkim kraju powstałym po rozpadzie Jugosławii. W liturgii Światowego Dnia Modlitwy wzięły udział Pani Pastorowa Hanna Mutschmann, Pani Weronika Hause, Pani Monika Wereszczyńska oraz Pani Biskupina Małgorzata Hause, która czuwała również nad przebiegiem całego spotkania. We wspólnej modlitwie udział wzięli również duszpasterze obu parafii Ks. Bp Paweł Hause oraz Ks. Krzysztof Mutschmann. W czasie modlitwy Słowem Bożym służył Ks. Krzysztof Śledziński, który w swoim rozważaniu zwrócił uwagę na problem wykluczenia, który jest przeszkodą do budowania pełnej wspólnoty. Wikariusz Diecezji wskazał, że: “Wspólnotą możemy być jedynie wówczas kiedy obok nas nie będzie ludzi wykluczonych, a więc tych, którzy będą dla nas obcymi”.

Zebranym na wspólnej modlitwie błogosławieństwa udzielił Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Ks. Bp Paweł Hause.

Po wspólnej modlitwie jej uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas na rozmowach i przy poczęstunku przygotowanym przez panie.