Z wizytą u Joannitów

W dniu 23 lutego 2019 roku Zwierzchnik Diecezji Ks. Bp Paweł Hause wziął udział w podsumowaniu XII Zimowych Manewrów Ratowniczych Joannitów, które trwały od 22 do 24 lutego 2019 roku w Lidzbarku Warmińskim. Manewry skoncentrowane były wokół działań ratowniczych w przypadku ataku terrorystycznego. 

 

Ewangelicy Mazurscy w drodze do niepodległości Polski

Od czasów Reformacji poprzez okresy zaborów na terenach obecnych Mazur działało wielu Mazurów Ewangelików obrońców polskości i języka polskiego. Wielu wybitnych nauczycieli, humanistów, drukarzy, czy wydawców polskich ksiąg religijnych, głównie Biblii i śpiewników. Było też wielu duchownych ewangelickich, studiujących na uniwersytecie w Królewcu. Ich językiem był język polski.

Wśród najważniejszych: Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, ks. Krzysztof C. Mrongowiusz, ks. Gustaw Gizewiusz.

W latach późniejszych, wiodących do niepodległości, w okresie przed II Wojną Światową i w trudnych czasach powojennych, swą szczególną aktywność wykazali tzw. ludowi działacze Mazurscy. Prześladowani za trud organizowania i wspierania polskości wśród Mazurów. Represjonowani przez władze hitlerowskie, a później także przez komunistów, niejednokrotnie zakatowani na śmierć. Nie wszyscy byli męczennikami, choć wielu z nich tak. Obok nich są nazwiska gromadkarzy, członków ruchu przebudzeniowego w Kościele Ewangelickim, sprzeciwiających się nacjonalizacji i germanizacji. Łączyła ich miłość do Mazur i języka polskiego, języka Biblii, kancjonałów ewangelickich i polskich ewangelickich nabożeństw. Propaganda antyewangelicka po II Wojnie Światowej sprawia, że wszystkich Mazurów, w tym też i polskich ewangelików definiowano jako Niemców, by przejąc ich majątek, by odebrać im prawo do bycia gospodarzami u siebie. Pisał o tym ewangelicki pisarz E. Kruk, ukazał też dobitnie niezwykle poruszający film „Róża”.

Byli tu więc od wieków Polacy, Ewangelicy, Mazurzy lub jak niektórzy, tylko związani sercem z Mazurami.

Przygotowałem 100 nazwisk, ale wymienię tylko kilka najważniejszych. Wśród nich Ewangelików walczących o polskość Mazur znaleźli się:

Hugon Barke – wydaje polskie publikacje wśród Mazurów;

Karol Barke – za swą propolską działalność na Mazurach oskarżony o najcięższą zdradę, zgładzony w niemieckim więzieniu w Moabicie;

Reinhold Barcz – gromadkarz, obrońca wiary i polskości;

Franciszek Bąkowski – za mazurską działalność propolską więziony na Pawiaku;

Józef Biedrawa – zainspirowany działalnością Wojciecha Kętrzyńskiego zbierał dowody polskości Mazur, w czasie wojny poszukiwany przez Gestapo ukrywał się, zmarł w 1941 roku, jego prochy przeniesiono po wojnie do Warszawy, gdzie spoczywa w Alei Zasłużonych;

Emilia Sukertowa Biedrawina – żona Józefa Biedrawy – jedna z najwybitniejszych postaci w powojennej historii Mazur, historyk, działacz społeczny na Mazurach, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta i Odrodzenia Polski, pochowana w Olsztynie w 1970 r.

Jan Bocian – mazurski działacz ludowy, więzień obozu koncentracyjnego, zmarł w 1981 roku w Szczytnie

ks. August Grzybowski – ostatni proboszcz polskiej Parafii w Królewcu;

Ks. Gustaw Rudolf Gundlach – pisarz religijny, publikował w „Zwiastunie Ewangelicznym”, wspierał biednych, starał się łagodzić antagonizmy pomiędzy katolikami i ewangelikami, pomiędzy Niemcami i Polakami;

Jan Jagiełko Jaegerthal – w tajnej organizacji wojskowej w 1918 r. przygotowywał zbrojne powstanie na Mazurach, Warmii i Powiślu, wielokrotnie aresztowany, zginął zagazowany w Dachau;

Michał Kajka – pisarz, poeta, szykanowany przez władze hitlerowskie, pośmiertnie odznaczony orderem Polonia Restituta;

gen. Edmund Kessler – urodzony w Suwałkach, szef sztabu generalnego, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej;

Wojciech Kętrzyński – działacz narodowy, umiera w 1918 r. nie doczekawszy wolnej Polski;

Paweł Klimosz – z powodu propolskiej działalności więzień Dachau i Oranienburga, po wojnie aktywnie działał na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego;

Robert Kożusznik – ludowy działacz Mazurski, redagował Gazetę Mazurską;

Bogumił Leyk – obrońca wiary ewangelickiej i polskiej mowy;

Emil Leyk – członek Mazurskiego Związku Ludowego, w okresie II Wojny Światowej działał w konspiracji;

Fryderyk Leyk – pisarz mazurski, działacz polski na Mazurach, podobnie prześladowany – określany jako trybun ludu mazurskiego;

Wiktor Marek Leyk – pośród wielu aktywności i osiągnięć, poseł na Sejm I kadencji;

Bogumił Linka – wraz z Adamem Zapatką działaczem ruchu gromadkarskiego, uczestniczył w delegacji paryskiej, domagał się przyłączenia Mazur do Polski bez plebiscytu, oskarżony o zdradę, aresztowany, zmarł w skutek pobicia przez bojówki niemieckie w 1920 r.

ks. Ewald Lodwich-Ledwa – działacz na rzecz polskości Mazur, pobity dotkliwie przez bojówki niemieckie, w czasie II Wojny Światowej działał w konspiracji w AK, udzielał schronienia represjonowanym i ściganym przez Niemców działaczom mazurskim;

Karol Małłek – działacz narodowy na Mazurach, poszukiwany w czasie wojny przez Gestapo ukrywał się, nazywany był królem Mazurów, zmarł w 1969 roku w Krutyni, pochowany w Olsztynie, gdzie żegnały go tłumy;

Edward Małłek – jego brat, podporucznik Wojska Polskiego, bierze udział w kampanii wrześniowej, więzień oflagu;

prof. Janusz Małłek – kolejny z rodu, znów jeden z najwybitniejszych historyków, znawca tematyki historycznej ewangelickich Mazur, związany z Olsztynem i Toruniem;

Jan Karol Sembrzycki – folklorysta, współpracownik Wojciecha Kętrzyńskiego, wydawał m.in. Kalendarz Ewangelicko – Polski dla Mazur, Śląska i Kaszubów oraz wiersze Kajki;

Michał Żywiec – jak wielu jemu podobnych aktywnie działał na rzecz przyłączenia Działdowszczyzny do Polski, wałczył o polskość Mazur i Ewangelicyzmu, zesłany do obozu koncentracyjnego, zwolniony na skutek interwencji ludu Działdowszczyzny, do końca wojny nadzorowany przez Gestapo.

Ks. Bp Juliusz Bursche, którego rząd polski powołał jako rzeczoznawcę do spraw mazurskich i skierował do prac komisji traktatowej w Paryżu, gdzie złozył przedstawicielom Ententy „Memoriał w przedmiocie protestantów polskich w Prusach Wschodnich”. Na jego wniosek Konsystorz ewangelicki w warszawie podjął akcję na rzecz przyłączenia Mazur do Polski. W 1919 r. objął przewodnictwo Komitetu Mazurskiego podczas plebiscytu na Mazurach. W okresie II Wojny Światowej zamęczony przez Niemców w więzieniu, zmarł jako Polak, Ewangelik, obrońca polskości i Mazurów. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP w dniu 100. rocznicy Niepodległości Polski.

Tylko 2 osoby spośród wymienionych żyją do dziś. Pozostali odeszli do wieczności.

Ich związek z Kościołem Ewangelickim potwierdza polskość luteranizmu na tym terenie, gdzie żyli także niemieccy i polscy katolicy, polscy i niemieccy ewangelicy, Warmiacy i Mazurzy, Żydzi i wielu innych. Dziś jednak podkreślamy suwerenność państwa, w którego granicach znaleźli się ci, którzy o polskość walczyli, cierpieli lub oddali za nią życie. Niech ich nazwiska zostaną zapamiętane. Ze względu na niesprawiedliwość dziejową przede wszystkim więc oni: Ewangelicy Polacy Mazurzy.

Cześć ich pamięci!

Związek Mazurów Ewangelików Polaków z Polską, naszą wspólną ojczyzną, ale też zatroskanie o poszanowanie praw mniejszości i kształt RP, wyraziliśmy jako Diecezja Mazurska w specjalnym oświadczeniu Synodu Diecezji Mazurskiej. Przez ostatnie 73 lata polscy ewangelicy na terenie Mazur budują wspólny dom wraz z tymi, którzy tutaj po wojnie napłynęli. Również i w tym ostatnim okresie znalazło się wielu ewangelików oddanych Polsce i również wielu wybitnych.

W roku szczególnym, bo jubileuszowym, chcemy dziś razem się modlić i świętować. Na co dzień zaś chcemy żyć i pracować w pokoju dla dobra naszej wspólnej ojczyzny.

Słowo Boże przypomina nam: „Błogosławiony naród, którego Panem jest Bóg”.

Niech Bóg Wszechmogący pobłogosławi to dzisiejsze dziękczynne nabożeństwo.

 Ks. Bp Paweł Hause

O diakonii na Litwie

Dyrektor Diakonii Polska p. Wanda Falk oraz ks. Marcin Pysz uczestniczyli w dniu 15 lutego 2019 r. w konferencji na temat Diakonii w mieście Garliava na Litwie. Podczas konferencji p. Falk przedstawiła działalność Diakonii Polskiej, zaś ks. Pysz zapoznał zebranych z Diakonią Mazurską, działalnością diakonijną w parafii ewangelickiej w Piszu oraz działalnością Ewangelickiego Stowarzyszania Betel.

Ekumenicznie w Korszach

27 stycznia 2019 r. Biskup Paweł Hause, Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym, które miało miejsce w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

„Dąż do sprawiedliwości”, to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ono także towarzyszyło centralnemu nabożeństwu ekumenicznemu w województwie warmińsko-mazurskim, które miało miejsce 20 stycznia 2019 roku w kościele ewangelickim św. Jana w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpoczęło się od zaproszenia przez gospodarza miejsca ks. bp Pawła Hause do wspólnej modlitwy w związku z wydarzeniami ostatnich dni w Gdańsku i śmiercią prezydenta tego miasta śp. Pana Pawła Adamowicza. We wspólnej modlitwie zebranych w kętrzyńskim kościele poprowadzili: ks. abp Józef Górzyński (Kościół Rzymskokatolicki), pastor Szymon Kołdys (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Arkadiusz Jurgiełajtis (Kościół Zielonoświątkowy), ks. bp Paweł Hause.

W trakcie nabożeństwa Słowo Boże zwiastował Metropolita Warmiński ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii szczególną uwagę zwrócił na temat sprawiedliwości, który towarzyszy tegorocznemu Tygodniowi Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Metropolita Warmiński, zwrócił uwagę zebranym w kościele św. Jana na otwarcie się na działanie Ducha Świętego w celu umożliwienia realizowania się takich wartości, jak sprawiedliwość, miłość i prawda. Arcybiskup zwrócił uwagę: Któż, jeśli nie my wierzący w Boga Jedynego, Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa i jego zbawcze dzieło, ma przekonywać świat o konieczności otwarcia się na Ducha Bożego, bez którego niemożliwe jest budowanie świata sprawiedliwości, miłości i prawdy.

W trakcie nabożeństwa został odczytany list wojewody warmińsko-mazurskiego pana Artura Chojeckiego, a głos zabrali obecni na nabożeństwie: pan Wiktor Marek Leyk – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości, pani poseł Urszula Pasławska, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego pan Michał Kochanowski, a także Burmistrz Miasta Kętrzyna pan Ryszard Niedziółka.

W modlitwie o jedność Kościoła i za Kościół oraz potrzeby całej ludzkości uczestników nabożeństwa poprowadzili duchowni uczestniczący w nabożeństwie. Na zakończenie nabożeństwa Bożego błogosławieństwa udzielił ks. abp Józef Górzyński oraz ks. bp Paweł Hause.

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie zgromadziło w ewangelickim kościele św. Jana wiernych różnych wyznań i było wspaniałym świadectwem wspólnej modlitwy i jedności pomimo różnorodności wyznaniowej miasta, powiatu i województwa.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. abp Józef Górzyński, ks. Arkadiusz Suchowiecki, ks. dr Paweł Rabczyński, ks. dziekan Stanisław Majewski, ks. Sylwester Progorowicz, Ojciec Superior Aleksander Jacyniak, Ks. Remigiusz Zaniecki, Kościoła Chrześcijan Baptystów: pastor Szymon Kołdys, Kościoła Zielonoświątkowego pastor Arkadiusz Jurgiełajtis, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: ks. bp Paweł Hause, ks. Jan Neumann i ks. Krzysztof Śledziński.

Działdowo

Adres Parafii:
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
tel. 23 697 24 19

Nabożeństwa

Kościół Zbawiciela
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
w każdą niedzielę o godz. 1100

Kościół w Lidzbarku Welskim
ul. Górka
Lidzbark Welski
w każdą niedzielę o godz. 900

Giżycko

Adres Parafii:
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
tel. 87 428 23 75

Nabożeństwa

Kościół
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
w każdą niedzielę o godz. 1100
od maja do września nabożeństwa w języku niemieckim o godz. 930

Kaplica na cmentarzu w Pozezdrzu
od maja do września w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1400

Filiał w Węgorzewie
ul. 11-go Listopada
Węgorzewo
w 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 830

Filiał w Wydminach
ul. Grunwaldzka 56
Wydminy
w 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 800

Chór Parafialny
próby w każdy poniedziałek o godz. 1700

Spotkania Seniorów
w drugi czwartek miesiąca o godz. 1100

Godziny Biblijne
w środy o godz. 1600

Spotkania Młodzieży
w każdy piątek o godz. 1600

Szkółka Niedzielna
w trakcie nabożeństwa

 

Kętrzyn

Adres Parafii:
ul. Zjazdowa 15
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 24 34

Nabożeństwa

Kościół św. Jana
ul. Zamkowa 1
11-400 Kętrzyn
w każdą niedziele o godz. 930 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Kaplica w Barcianach
ul. Mazurska 4
Barciany
w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1115

Kościół w Srokowie
ul. Łąkowa 5
Srokowo
w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1230

Kaplica w Bartoszycach
ul. Witosa 12
Bartoszyce
w 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 1200

Godziny Biblijne
w każdy czwartek o godz. 1700

Spotkania Młodzieży
w każdy czwartek o godz. 1600

 

Mikołajki

Adres Parafii:
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 62 93

Nabożeństwa

Kościół
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
w każdą niedziele o godz. 1030 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Filiał Ukta
ul. Mrągowska 31
w każdą niedzielę o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Nabożeństwa adwentowe i pasyjne w piątki
w Mikołajkach o godz. 1600
w Ukcie o o godz. 1800

Godziny Biblijne
w każdy piątek o godz. 1600 – w czasie adwentu i pasji są nabożeństwa

Spotkania Młodzieży
w każdą sobotę o godz. 1700

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa