Ewangelickie Duszpasterstwo Więzienne

Duszpasterz więziennictwa Diecezji Mazurskiej:

ks. Łukasz Stachelek
Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn

89 527 22 45
olsztyn@luteranie.pl