Władze Diecezji

Zwierzchnik Diecezji: ks. bp Paweł Hause

Bp Paweł Hause urodził się 7 czerwca 1964 roku w Jeleniej Górze, w domu pastorskim, jako syn ks. Jana Hause. 

Młodość spędził w Warszawie. Po studiach na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany w 1993 roku. Praktyki kandydackie odbywał w parafiach w Łodzi, w Krakowie i w Zabrzu. W latach 1993-1994 wikariusz w Zabrzu, 1994-1995 wikariusz w Ustroniu, a od 1995 roku pełni służbę w parafii w Kętrzynie. Od 1999 roku jako proboszcz.

W latach 2010-2013 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieżowym. Od 2013 roku członek komisji historycznej Kościoła powołanej do badania inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez służby bezpieczeństwa w latach 1945-1989.

Na synodzie diecezjalnym w Mikołajkach w dniu 25 listopada 2017 roku został wybrany na zwierzchnika diecezji mazurskiej.

Introdukcja ks. Hause na biskupa mazurskiego odbyła się 17 lutego 2018r. w kościele św. Trójcy w Mikołajkach. Konsekracji dokonał biskup Jerzy Samiec. Kadencja bp. Pawła Hause jako zwierzchnika diecezji mazurskiej obejmuje lata 2018-2028.

 

 

Rada Diecezjalna

Pracami Synodu Diecezjalnego kieruje czteroosobowa Rada Diecezjalna, która jest władzą wykonawczą Diecezji. W skład Rady wchodzi Biskup Diecezjalny oraz świecki Kurator Diecezjalny a także Radca duchowny i Radca świecki. Do zadań Rady Diecezjalnej należy mi. zarządzanie majątkiem Diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone

 

 

Rada Diecezjalna Diecezji Mazurskiej

ks. bp Paweł Hause
p. Wanda Wróblewska – kurator diecezji
ks. Bogusław Juroszek
dr. Krzysztof Maria Różański