W dniu 22 marca 2024 roku odbyło się spotkanie promujące książkę „Żydzi na Warmii” autorstwa Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak w dawnym kościele ewangelickim w Barczewie, obecnie pełniącym funkcję „Skarbca Kultury Europejskiej”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych historią regionu i społecznością żydowską, stanowiąc istotny krok w promocji dziedzictwa kulturowego Mazur.

Gospodarzami byli Andrzej Abako – Starosta Olsztyński i Andrzej Maciejewski – burmistrz Gmina Barczewo. W programie znalazły się: wystąpienie autorki, wykład prof. dr hab. Ruth Leiserowitz i omówienie postępu rewitalizacji Barczewska Synagoga. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, w tym konsul Węgier w Gdańsku, konsul honorowy Niemiec, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Nie zabrakło także biskupów Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Paweł Hause i Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, ludzi świata nauki, kultury i mediów. Goście mogli spróbować potraw kuchni żydowskiej, przygotowanych przez Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.

Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość

20.03 w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie odbyło się spotkanie pod hasłem „Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość”.
Zebrani uczestnicy wzięli udział w prezentacji, którą przedstawił zwierzchnik DM. Prelegent opowiedział o historii najstarszej Diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 500 lat swego istnienia. Przypomniał też związki warszawskiej Parafii  z Mazurami. Opowiedział o mazurskich parafiach, radościach i troskach życia w diasporze. Nie zabrakło akcentów dotykających współczesności. Przybliżona została działalność diakonijna ze szczególnym uwzględnieniem pomocy niesionej uchodźcom wojennym z Ukrainy. 
Przy kawie i cieście rozmawiano. Prelegent zaprosił wszystkich do przyjeżdżania na Mazury zwłaszcza do turystycznych ośrodków i do zwiedzenia kościołów ewangelickich rozproszonych na terenie całej mazurskiej diecezji.

Rekolekcje Pasyjne 2024

W dniach 17-19 marca br. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas tego spotkania wykłady prowadzili Duchowni diecezji ale także goście z różnych części polski i Ukrainy. Wśród których był organizator rekolekcji biskup Paweł Hause, skupiający się na tematyce deskralizacji obiektów kościelnych, oraz profesor Jerzy Sojka, który prowadził dyskusję na temat desakralizacji z punktu widzenia teologicznego. Dodatkowo, Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, bp Pavlo Schwartz podzielił się swoimi przemyśleniami i swoim spojrzeniem na aktualną sytuację w Ukrainie, a Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. Ks. Jarosław Sajdok natomiast skupił się na kwestiach bezpieczeństwa w Internecie, rożnych form oszustw ale i sposobów zabezpieczania swojej aktywności internetowej. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej refleksji, ale również okazją do dyskusji i pogłębienia wiedzy dla uczestniczących duchownych.

Synod Diecezji – 3 Sesja VII Synodu DM

2 marca 2024 roku w Mikołajkach odbył się Synod Diecezji Mazurskiej – , który zgromadził duchowieństwo oraz świeckich. Rozpoczął uroczystym nabożeństwem komunijnym, podczas którego ksiądz Bogusław Juroszek wygłosił kazanie a doktor Krzysztof Maria Różański przemówienie spowiednie.


Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie miały obrady 3 Sesji VII Synodu DM. Bp Paweł Hause przedstawił sprawozdanie z życia diecezji w 2023 r.


Synod przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej. Następnie został przyjęty preliminarz finansowy na rok 2024. W dalszej części bp Diecezji przedstawił plany związane z obchodami 500 lecia Reformacji w Regionie w r. 2025.


Zostało zaprezentowane nowe logo związane z planowanym jubileuszem. 500-lecia reformacji na Mazurach. W dyskusji omówiono i zaprezentowano kalendarium najważniejszych wydarzeń. Przypomniano, że świętować chcemy również powstanie
pierwszego państwa Luterańskiego w świecie.


W wolnych wnioskach głos zabrała także pani Poseł Urszula Pasławska, która podjęła temat organizacji obozów dla młodzieży na Mazurach. Jej wniosek został przyjęty jednogłośnie.