Wiosenny Synod Kościoła 2022

W dniach 22-25 kwietnia 2022r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła. Obrady rozpoczęto uroczystym nabożeństwem poprowadzonym przez Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej bp Pawła Hause w asyście mazurskiego działacza i Synodała Krzysztofa Marii Różańskiego.

Najważniejszym punktem obrad, były wybory do Konsystorza kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP po których ks. Tomasz Wigłasz proboszcz Parafii w Białymstoku i radca Diecezji został wybrany Radcą Konsystorza. W imieniu diecezji życzymy mu dużo Bożego Błogosławieństwa w pełnieniu nowej zaszczytnej funkcji.

Rada Parafialna w Działdowie

W niedzielę 3 kwietnia 2022r. odbyło się wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Działdowie. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji Paweł Hause. Nowej radzie parafialnej gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w działaniach na rzecz Parafii.