Bp Paweł Hause nowy prezesem Joannici Dzieło Pomoc

28.10 w Warszawie w siedzibie PRE, podczas walnego zebrania jednogłośnie został wybrany nowy Prezes Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Bp Paweł Hause zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego wieloletniego poprzedniego Prezesa JDP ks. Dr Grzegorza Giemzę. Wybrano także nowy skład Prezydium i Zarządu. Stowarzyszenie istnieje od 20 lat i skupia ponad 100 członków w różnych regionach Polski.

Zakończyły się obrady synodu Kościoła

W dniach 13-15 października 2023 r. odbywała się w Łodzi 2. sesja XV Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Rozpoczęło ją nabożeństwo Słowa w kościele św. Mateusza w Łodzi. Kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Michał Makula. Wspomniał w nim dzieje łódzkiej parafii, różnorodność przedwojennej Łodzi, a w nawiązaniu do tekstu z Listu Apostoła Pawła do Efezjan 2, 19-22 przypomniał, że słowo synod oznacza wspólną drogę. Wymaga to więc umiejętności obejmowania wszystkich, także tych których czasem się wyklucza. Powiedział, że rolą Kościoła jest łączyć, a nie pogłębiać podziały. Kościół może bowiem tworzyć przestrzeń do pojednania między ludźmi.

Po nabożeństwie obrady synodu Kościoła prowadzone były w kaplicy Mateusik. Na początek biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przyjął ślubowanie nowych synodałów. Następnie synod wysłuchał i przyjął sprawozdanie rady synodalnej i biskupa Kościoła. W ramach podsumowania Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie odbyła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, przewodnicząca Komitetu Krajowego Organizacji Zgromadzenia Anna Wrzesińska, członek Rady ŚFL prof. Jerzy Sojka oraz Krajowa Koordynatorka Zgromadzenia Małgorzata Zachraj. Dyskusję poprowadziła rzeczniczka prasowa Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Panelistki i paneliści mówili o znaczeniu Zgromadzenia dla Kościoła w Polsce i dla globalnej wspólnoty oraz dzielili się doświadczeniami z organizacji Zgromadzenia. Opowiadali również o chwilach szczególnych, które najbardziej zapadły im w pamięci, jak chociażby wizyta w Auschwitz, która okazała się być przeżyciem wspólnototwórczym, czy zaangażowanie wolontariuszy z Polski, a także rozmowa z biskupem z Wenezueli, który wyraził wdzięczność za pomoc dla domów z dziecka. Dzień zakończył się modlitwą, którą poprowadziła ks. Katarzyna Rudkowska.

Drugi dzień obrad rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził ks. Tomasz Wigłasz. W sobotę ukonstytuowały się komisje synodalne, a synodałowie przyjęli sprawozdanie konsystorza i budżet na 2024 r. Synod pracował nad wnioskami, nadesłanymi na jesienną sesję. Pięciu przedstawicieli synodu Kościoła brało w tym czasie udział w ingresie kardynała bp. Grzegorza Rysia.
Po obiedzie, w części referatowo-dyskusyjnej na temat młodzieży w Kościele wystąpienia mieli ks. dr Ireneusz Lukas (Światowa Federacja Luterańska), ks. Tymoteusz Bujok (Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży) i ks. dr Grzegorz Olek (Ewangelickie Duszpasterstwo Studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej). Odbyła się także dyskusja w grupach. Dzień zakończył się modlitwą, którą poprowadził Andrzej Weigle.

W niedzielę odbyło się nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w kościele Św. Mateusza związane z jubileuszem 95-lecia parafii i kościoła św. Mateusza oraz zakończenie obrad synodu Kościoła. Kościół św. Mateusza w Łodzi został poświęcony 1 listopada 1928 r. Kazanie wygłosił ks. dr Adam Malina, prezes synodu Kościoła. W nabożeństwie uczestniczyli synodałowie, łódzcy parafianie oraz goście ekumeniczni: kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, bp Semko Koroza, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

zdj. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Łodzi

tekst z luteranie.pl

https://www.luteranie.pl/zakonczyly-sie-obrady-synodu-kosciola/