Biskup Diecezji na zgromadzeniu BPGA

Dnia 30.05.2024r. Biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause wziął udział w walnym zgromadzeniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Podczas obrad biskup aktywnie zabiegał o zwiększenie wsparcia finansowego dla Parafii w Diecezji. Serdeczne gratulacje dla księdza Henryka Reske, nowo wybranego prezesa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Mrągowie

30 maja 2024 roku w Mrągowie odbył się Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W wydarzeniu wzięły udział chóry z parafii w Giżycku, Mikołajkach, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Rynie i Sorkwit.

Liturgię prowadzili księża Juroszek i Polok. Kazanie wygłosił ksiądz Lazar, który podkreślił znaczenie śpiewu w życiu duchowym.

Zjazd Chórów był okazją do wspólnego śpiewania i duchowego umocnienia dla wszystkich uczestników.