Transmisje z obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

 13 września 2023

Zapraszamy na obrady Zgromadzenia

13 września

14:30 – 16:00 sesja otwierająca: ukonstytuowanie się Zgromadzenia i przemówienie Prezydenta ŚFL

16:30 – 18:00 sesja plenarna 1: przesłania ze spotkań przygotowawczych

14 września

10:00 – 11:15 sesja plenarna 2, raport sekretarz generalnej ŚFL

11:45 – 13:00 przemówienie głównego mówcy: ks. prof. Tomasza Halika

15 września

11:15 – 12:30 plenum tematyczne: Jedno Ciało

16 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jeden Duch

18 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jedna nadzieja

19 września

10:15 – 11:15 sesja plenarna VIII

11:45 – 13:00 sesja plenarna IX

15:00 – 16:30 sesja końcowa

17:00 – 18:30 nabożeństwo na zakończenie Zgromadzenia