Synod DM

W sobotę 26 marca miała miejsce wiosenna sesja synodu DM. Posiedzenie rozpoczęło uroczyste nabożeństwo na którym kazanie wygłosił ks. Tomasz Wigłasz. Następnie już w sali konferencyjnej posiedzenie przyjęło sprawozdanie między innymi: duszpasterstw środowiskowych, parafii a także zwierzchnika DM. W sprawozdaniu Biskupa synod pochylił się nad kwestią zdewastowanych dawnych Ewangelickich cmentarzy DM i przypomniano kwestię pomocy niesionej przez diecezje dla uchodźców na granicy z Białorusią. Bp Paweł Hause zrelacjonował wiele z ważnych wydarzeń z diecezji takich jak: wydanie książki prof. Grzegorza Jasińskiego ,,Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku”, wydanie Albumu ,,Kościoły Ewangelickie Diecezji Mazurskiej”, Dni Ewangelizacyjne w Mrągowie, koncerty i Jubileusze.

Kościoły dla Pokoju – Kętrzyn

Kętrzyn 24 marca 2022 – Nabożeństwo dla telewizji TVP Kultura, w ramach akcji kościoły dla Pokoju połączone z koncertem wybitnej piosenkarki Beaty Bednarz- Artystce na klawiszach towarzyszyła Dorota Zaziąbło. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, za gorące modlitwy o Pokój na Świecie, a w szczególności dla naszych Ukraińskich sąsiadów targanych wichrami Wojny. W kościele Ewangelicko- Augsburskim w Kętrzynie w Czwartek o godzinie 18.00 rozpoczęło się nabożeństwo Ekumeniczne w ramach akcji modlitewnej Kościoły dla Pokoju, gdzie zebrani modlili się o Pokój na Ukrainie. Nabożeństwo nagrywane było przez TVP KULTURA (transmisja 3 kwietnie 2022r.). Nabożeństwo rozpoczęto przywitaniem, bp Pawła Hause, następnie wybitna wokalistka Beata Bednarz odśpiewała znaną pieśń ,,Gdy na ten świat” z udziałem wiernych. W liturgii wzięli udział: ks. Krzysztof Mutschmann, ks. Bogusław Juroszek, ks. Kapitan Dawid Banach. W modlitewnych westchnieniach wzięli udział przedstawiciele Kościołów biorących udział w nabożeństwie:  Bp Paweł Hause – Diecezja Mazurska Kościoła ewangelicko augsburskiego, ABp Józef Górzyński –  kościół rzymskokatolicki, Bp Arkadiusz Trochanowki – kościół greckokatolicki, Ks. Porucznik SG Paweł Siebiesiewicz – kościół prawosławny. Następnie Jakub Hause i Weronika Hause odczytali teksty Biblijne. Odczyty zwieńczone były Pieśnią Beaty Bednarz ,,Prawda Jedyna”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause, gdzie jako gospodarz miejsca, w swych płomiennych słowach, wypunktował wiele z przywar ludzkich i grzeszności, które doprowadzają do niechcianych przez Boga sytuacji okrucieństwa i pychy na szczeblu międzynarodowym jak i osobistym, gdzie centralnie jako wzór do naśladowania ukazywał uniżonego sługę Zbawiciela. Po kazaniu zebrani gromko i z wielkim przekonaniem wyznali swoją wiarę w Boga Trójjedynego i zmówili modlitwę Ojcze Nasz, oddzielone jednak zostały kolejnym zapadającym w pamięci wystąpieniem Beaty Bednarz ,,Gdy Jezus na Golgotę szedł”. A po błogosławieństwie Bp Pawła Hause odprawionym w asyście zgromadzonych duchownych, artystka zwieńczyła wydarzenie pieśnią ,,Błogosławieństwo”. Nabożeństwo zakończyło się pieśnią ,,Myśmy pod Twoim krzyżem”. Po nabożeństwie miały miejsca wystąpienia gości w których dzielili się oni swymi spostrzeżeniami względem zawieruchy wojennej. Po wystąpieniach miał miejsce koncert Pani Beaty Bednarz, który porwał serca zgromadzonych, otwierając je na zadumę Pasyjną. PO wydarzeniu goście ekumeniczni mieli możliwość spotkać się w restauracji ,,Pod Zamkiem” w celu zacieśniania relacji ekumenicznych. Dziękujemy wszystkim gościom: Wojewoda Artur Chojecki, Wicemarszałek Sylwia Jaskulska, Starosta Michał Kochanowski, Burmistrz Ryszard Niedziółka, Wice Burmistrz Maciej Wróbel, Abp Józef Górzyński Bp Arkadiusz Trochanowsk,i eparchii Olsztyńskie Gdańskiej

 

Bp Diecezji w Niemczech

Od wtorku (8 marca) biskup diecezji Mazurskiej, przebywa u naszych Zachodnich sąsiadów gdzie miedzy innymi w Muzeum wschodniopruskim w Luneburgu i w kościele św. Mikołaja w Hamburgu, wygłosił wykłady nt. Różnych Działalności KEA w RP, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w kontekście pomocy Ukrainie jak i obywatelom Ukraińskim na terenie Diecezji Mazurskiej.

Bp Paweł Hause brał udział w uroczystości (10.03.2022r.) nadania krzyża zasługi RFN P. Kerstin Harms ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Mazur” (Freunde Masurens) za pomoc organizowaną m.in. dla DM i opiekę nad kościołem ewangelickim w Warpunach, współorganizowaniu Rozmów Sorkwickich oraz wspieranie projektów parafialnych na terenie DM.

Kościoły dla pokoju

We współpracy z miastem i powiatem zorganizowana została pomoc z Niemiec dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Do Parafii w Kętrzynie dotarł transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. Część materiałów już jutro pojedzie dalej do Włodzimierza Wołyńskiego. Część trafi do ukraińskich rodzin uchodźców w mieście i w powiecie.
Dziękujemy ofiarodawcom z Wesel. Pani Burmistrz Ulrike Westkamp, Moritz Hussmann i pozostałym osobom zaangażowanym w tą akcję.
Z modlitwą o pokój, pragniemy nieść pomoc i zło dobrem zwyciężać.
Bp Paweł Hause

Luteranie z Charkowa docierają do Polski

Nasi współwyznawcy w Ukrainie zmierzają w kierunku naszej granicy. Miejsca dla nich przygotowane są w Parafiach Diecezji Mazurskiej, skąd koordynowana jest pomoc dla luteran przybywających z Ukrainy. Ks. Łukasz Stachelek wraz Agatą Schvarts otrzymują informacje od Biskupa Pavlo Schvarts o rodzinach uciekających ze strefy działań wojennych. Bp Schvarts wiezie pomoc naszego Kościoła m.in. Diakonii Polskiej i różnych diecezji, parafii w kierunku oblężonego Charkowa, skąd wywiezie kolejne rodziny w kierunku polskiej granicy.
Bp Paweł Hause

Prosimy o modlitwę i wsparcie

Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański Ukrainy

Czynności religijne prowadzone są w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Kościół prowadzi szkółki niedzielne, konferencje, wykłady teologiczne, a także zajęcia katechetyczne dla dorosłych. Do kościoła należy 24 parafie (1000 wiernych). Biskup Kościoła (bp Pavlo Shvarts) rezyduje przy parafii w Charkowie.