MTE

Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie

ul. Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn

89 5272245
olsztyn@luteranie.pl

 

Zarząd Towarzystwa:

przewodniczący – Krystian Iwaniuk
zastępca przewodniczącego
ks. Łukasz Stachelek
sekretarz – Katarzyna Iwaniuk
skarbnik – Waldemar Biedziuk

członkowie:
Ryszarda Wiejek
Jan Macura
Marek Golosseck