Diecezjalna Konferencja Duchownych

Dnia 13.02.2023r. w Olsztynie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Mazurskiej. Księża z całej diecezji zjechali się by omówić najbardziej istotne sprawy i poruszyć naglące kwestie. Po pierwszym bloku rozmów, księża udali się na nowo otwarty cmentarz w samym centrum Olsztyna. Cmentarz, który jest pięknym upamiętnieniem dawnych mieszkańców Olsztyna, powstał po wieloletnich staraniach i walce wielu dobrych ludzi. Szczątki zmarłych odkopane podczas prac remontowych na terenie Dworca Śródmieście okazały się pozostałością po dawnym zdewastowanym i zniszczonym Cmentarzu Olsztyńskim, a następnie zostały z szacunkiem pochowane w pięknie zaprojektowanym wpisującym się w okoliczną architekturę parku pamięci. Każda zidentyfikowana osoba pochowana na tym terenie jest upamiętniona na płytach betonowych wkomponowanych w pozostałości po oryginalnych nagrobkach. Po wygłoszeniu okolicznościowego kazanie, poświęcenia cmentarza dokonał bp Paweł Hause, w towarzystwie księży diecezji i wielu działaczy administracji marszałkowskiej i miasta Olsztyn. Następnie księża wrócili na dalszą część obrad, a o godzinie 13 zostali zaproszeni na zwiedzanie wyjątkowego Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, gdzie wiele eksponatów wzbudzało zdumienie. Po zwiedzaniu muzeum księża udali się na ostatni panel konferencji.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – podsumowanie

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (Iz 1,17) – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Na terenach Diecezji Mazurskiej jak co roku tydzień modlitw o jedność Chrześcijan trwa stosunkowo dłużej, niż zakłada to z góry wyznaczona forma. Wiele instytucji kościelnych i miejsc chce zorganizować u siebie również spotkania w duchu ekumenicznym, dlatego pierwsze spotkania miały miejsce już 11 stycznia (Noworoczne spotkanie ekumeniczne z Marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem) a ostatnie nawet 5 Lutego – pokazuje to jak bardzo na terenach diecezji Mazurskiej myśl ekumeniczna jest rozpropagowana.

W spotkaniach w wielu miejscach brał udział, biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause. Nie zabrakło również biskupów innych kościołów: arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński Józef Górzyński, biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur, biskup Diecezji Elbląskiej Jacek Jezierski, biskup Eparchii Olsztyńsko Gdańskiej Kościoła Greko-Katolickiego Arkadiusz Trochanowski.

W inicjatywie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan udział wzięli udział również duchowni Diecezji Mazurskiej, który brali udział w spotkaniach lub takowe organizowali wraz z swoimi parafiami: ks. Adrian Lazar z parafii w Szczytnie, ks. Wojciech Płoszek z parafii w Ostródzie, ks. Bartłomiej Polok z parafii w Mrągowie, ks. Łukasz Stachelek z parafii w Olsztynie, ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku.

Jednak najważniejszymi gośćmi byli wierni, którzy z wielu mniejszych czy większych miejscowości tłumnie spotykali się z swoimi braćmi w wierze modląc się wspólnie do tego samego Boga i do tego samego Pana i zbawcy.

Celem Tygodnia jest zachęcanie chrześcijan do modlitwy i działania na rzecz jedności, zwłaszcza w czasie, gdy różnice między wyznaniami są jeszcze bardziej widoczne. W ramach Tygodnia chrześcijanie z różnych wyznań spotykają się, aby modlić się razem i rozmawiać o swoich wyznaniach i tradycjach.

Tydzień  Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęto w 1908 roku w Anglii i od tego czasu stał się on ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy pragną promować jedność w Kościele. W ciągu roku wiele wyznań chrześcijańskich organizuje własne wydarzenia i modlitwy, aby wyrazić swoje pragnienie jedności.

Modlitwa jest kluczowym elementem Tygodnia, ale ważne jest również dzielenie się swoimi przekonaniami i naukami oraz słuchanie innych. Poprzez takie działania chrześcijanie mogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem i umacniać swoją jedność.

W końcu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pokazuje, że chociaż istnieją różnice między wyznaniami, wszyscy chrześcijanie są jednością w Chrystusie i powinni działać razem, aby promować pokój i jedność w świecie.