Kościoły dla Pokoju 27.02.2022 Olsztyn

W niedzielę 27 lutego w Kościele E-A w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem ,,Kościoły dla Pokoju’’. Przedstawiciele kościołów działających na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego pod przewodnictwem bp Pawła Hause i ks. Łukasza Stachelka wspólnie modlili się, o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę. W modlitwach wzięli również, udział Kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. hymn kościoła E-A ,,Warownym Grodem” a także, pieśń Dietricha Bonhoeffera ,, Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć „ – powiedział zwierzchnik.

Kościoły dla Pokoju

Ekumeniczna modlitwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Olsztynie (niedziela o 17.00)

W ciężkich czasach zawieruchy jedyną siłą, które jest wstanie nam pomóc to jedność w miłości Chrystusa. Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie nalegamy, byście przyjęli nasze zaproszenia na Ekumeniczną modlitwę o Pokój do Kościoła Ewangelickiego w Olsztynie na godzinę 17.00. W modlitwie będzie można uczestniczyć również za pośrednictwem transmisji na Facebooku.

Modlić się również będziemy o naszych braci Ewangelików, a w szczególności znanego nam w diecezji Mazurskiej  biskupa Pavlo Shvarts i jego rodzinę, który odbywał praktyki w naszej Diecezji i do dzisiaj jest naszym wielkim przyjacielem.

Brak opisu.

Ekumeniczna Modlitwa o Pokój

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Błogosławieni, którzy krzewią pokoj, bo oni bÄ™dÄ nazwani synami Boga." EKUMENICZNA MODLITWA 0 POKÓJ KOŚCIOŁY DLA POKOJU Organizatorzy: Diecezja Mazurska Parafia Ewang.-Augsb. w Olsztynie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Kościół Ewangelicko-Augsburski w Olsztynie Stare Miasto 1 niedziela, 27 lutego g. 17.00”

W takie dni jak ten wiele chciało by się zrobić choć nie wiele możemy. Jako chrześcijanie mamy za to największą broń jaką jest modlitwa. Wspólnie chcemy prosić Boga o pokój dla Ukrainy i Świata. O pojednanie, godność i szacunek dla wszystkich ludzi. Zapraszamy Siostry i Braci wszystkich wyznań na wspólną ekumeniczną modlitwę do Olsztyna. Już w niedzielę.#prayforUkraine🇺🇦🇺🇦

Przekazujemy informację z PEA w Szczytnie:

Obok niepokojących wieści wojennych myślimy o tym, co w inny sposób doskwiera lub zagraża. Po ostatnich wichurach uszkodzona została wieża kościoła w Szczytnie. Kościół jest ubezpieczony. Straty są jednak duże. Szukamy rozwiązań i składamy wnioski o pomoc interwencyjną. Prosimy o rozważenie udzielenia Parafii doraźnej pomocy. Proboszcz i Parafianie oraz DM wykazują aktywne działania i troskę. Będziemy wdzięczni za ewentualne wsparcie.
Prosimy o modlitwę.

Ubezpieczenie może nie pokryć całości kosztów, dlatego prosimy o wsparcie finansowe na realizacje najpilniejszych prac naprawczych – numer konta diecezji: 66 1600 1462 1818 4533 7000 0001