Olsztyńskie obchody święta Reformacji

Wszystkim uczestnikom Olsztyńskich obchodów serdecznie dziękujemy za udział! Ponad półsetki uczestników w tym wielu znamienitych gości, brało udział w nabożeństwie reformacyjnym w Olsztynie i w premierze książki. Część książek została już rozdana, ale na parafiach się również pojawią.
 
Tych z państwa, którym nie udało się dotrzeć, zapraszamy jeszcze dzisiaj na transmisje z wydarzenia w TVP 3 Olsztyn 18.30. i Radio Olsztyn 20.15.[ngg src=”galleries” ids=”23″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Zaproszenie na premierę książki ,,Kościoły Ewangelickie Diecezji Mazurskiej” i Święto Reformacji w Olsztynie


W niedzielę 31 października 2021r. o godzinie 10.30 odbędzie się uroczyste nabożeństwo Reformacyjne w Olsztynie (kazanie wygłosi biskup diecezji Paweł Hause).

Po nabożeństwie o godzinie 11.30 w siedzibie parafii odbędzie się premiera nowej książki wydawanej przez Diecezję i bp Pawła Hause ,,Kościoły Ewangelickie Diecezji Mazurskiej” na co również serdecznie zapraszamy

Zbiórka ofiar na pomoc dla uchodźców

W ślad za oświadczeniem Biskupa Diecezji i w porozumieniu z Instytucjami Państwowymi rozpoczynamy zbiórkę ofiar na zakup pomocy dla uchodźców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.
Pomoc zostanie przekazana przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel, które jest OPP zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z zebranych ofiar zakupimy konieczne materiały jak: bielizna i ciepłe ubrania dla dzieci i kobiet oraz art. plastyczne i środki higieniczne.
Do zbiórki włączyła się również Diakonia Polska przekazując dotację na stowarzyszenie – dziękujemy!
Zbiórkę prowadzą wszystkie parafie w Diecezji. Ofiary można składać na konta tychże lub w gotówce w kancelarii.
lub na konto Diecezji Mazurskiej: 66 1600 1462 1818 4533 7000 0001
Zbiórka funduszy trwa do końca 10.2021 r.Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Zbiórka ofiar na pomoc dla uchodźców Pomoc zostanie przekazanÄ do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie”
Informujemy również, że zbiórka na Fundację Ocalenie okazała się wielkim sukcesem i zebrano 39 830 zł. 

Publikujemy apel, który jest oddolną inicjatywą kilkunastu osób, w tym wiernych parafii w Miechowicach.

APEL w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Szanowni Państwo
Członkowie wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
Dziennikarze, Nauczyciele, Nauczyciele akademiccy, Katecheci, Księża, Biskupi

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

Na polsko-białoruskiej granicy pogłębia się kryzys humanitarny. Wielu migrantów, którzy próbują dotrzeć do UE przez Białoruś utknęło w pasie przygranicznym. Ich sytuacja jest dramatyczna. Są przepychani ze strony białoruskiej przez tamtejsze służby, a polska Straż Graniczna odmawia przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie rejestruje ich i nie odwozi do przewidzianych prawem ośrodków recepcyjnych, ale stosuje wobec nich niezgodnie z prawem polskim i międzynarodowym tzw. pushbacki, czyli wypycha ich z powrotem na Białoruś.

W Parlamencie RP jest obecnie procedowana ustawa, która ma zalegalizować praktykę odwożenia uchodźców na granicę i przepychania ich na Białoruś. Mimo licznych opinii prawników, Rzecznika Praw Obywatelskich, OBWE, UNHCR i protestów Polek i Polaków przeciwko tej ustawie, polski Rząd nadal usiłuje doprowadzić do jej przyjęcia.

Mieszkańcy wiosek i miast w strefie oraz organizacje pozarządowe poruszające się na obrzeżach strefy piszą w międzyczasie o skrajnie wycieńczonych, głodnych, przemokniętych, zmarzniętych ludziach, którym pomagają w lesie, na mokradłach, u siebie na podwórzu. W tym tygodniu, ze względu na spadek temperatury, stan większości spotykanych jest już krytyczny. Do tej pory zmarło, najprawdopodobniej z wyziębienia, sześć osób. Migranci twierdzą, że zmarłych jest w lasach dużo więcej.

W najnowszej historii migracji w Europie jest to sytuacja bez precedensu. Na terenie objętym stanem wyjątkowym, wprowadzonym przez Rząd we wrześniu, setki funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i wojska patrolują okolicę, wyłapują osoby, które przekroczyły granicę i niezależnie od stanu zdrowia, wieku, płci odwożą je na linię graniczną i zmuszają do jej przekroczenia. W strefie nie mogą działać żadne organizacje niosące pomoc humanitarną ani media, obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania, obejmujący również mieszkańców strefy. Mimo wielu apeli i wezwań, w strefie nie ma Polskiego Czerwonego Krzyża, Frontexu ani organizacji medyków zdolnych nieść pomoc na skalę adekwatną do potrzeb.

Niezależnie od złożonych przyczyn zaistnienia obecnej sytuacji, uważamy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest dzisiaj przede wszystkim pogłębiającym się kryzysem humanitarnym i jako taki domaga się naszej uwagi i aktywnego zaangażowania.

Dołączamy do obywateli, grup, instytucji, również luterańskich, które w opisywanej sprawie wystosowały różnorodne apele i WZYWAMY CZŁONKÓW WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA DO:

  1. PODEJMOWANIA REGULARNYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, edukujących wspólnotę wiernych co do sytuacji migrantów, w oparciu o doniesienia niezależnych mediów, portali zaangażowanych mieszkańców strefy i organizacji pomocowych działających na obrzeżach strefy, np. zrzeszonych w ramach Grupy Granica

– apelujemy o poruszanie tematu na spotkaniach parafialnych, w kazaniach, na wykładach, w rozmowach prywatnych

  1. PODEJMOWANIA ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ nakierowanych na WYWIERANIE NACISKU na funkcjonariuszy, urzędników i organy władz RP Z ŻĄDANIEM:
    • natychmiastowego dopuszczenia grup medycznych i organizacji humanitarnych do strefy objętej stanem wyjątkowym,
    • stosowania prawa krajowego i międzynarodowego, w tym Konwencji Genewskiej dot. uchodźców i Europejskiej konwencji o zapobieganiu  torturom
  • natychmiastowego dopuszczenia do strefy przedstawicieli mediów

– apelujemy o wystosowywanie apeli, zbiorowe pisanie listów i wiadomości mailowych do przedstawicieli MSWiA i Straży Granicznej, szczególnie placówek SG w strefie, itp.

W lasach na Podlasiu i na Lubelszczyźnie zamarzają, głodują i umierają ludzie. Polski rząd uniemożliwia niesienie im pomocy. NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY!

Magdalena Szczeponek-Kłoda, nauczycielka, anglistka
Andrzej Kłoda, psychiatra, psychoterapeuta
Elżbieta Cieślar, nauczycielka
Marek Cieślar, dziennikarz
Marcin Szala, edukator
Marcin Pilch, duchowny ewangelicki
Natalia Pastucha-Walach, psycholog
Ilona Machandrova, prawniczka, CRS, Projekt Nadzieja dla Narodów
Michał Oczkowski, przedsiębiorca, Projekt Nadzieja dla Narodów
Monika Cieślar, nauczycielka religii ewangelickiej
Robert Cieślar, streetworker, terapeuta środowiskowy
Eugeniusz Nowak, kurator parafii ewangelickiej
Gabriela Glajcar, pedagog, interwent kryzysowy
Jan Kurko, duchowny ewangelicki
Barbara Poważa-Kurko, nauczyciel akademicki, anglistka
Marcin Cieślar, nauczyciel, przedsiębiorca
Marta Sztwiertnia, manager kultury
Adam Żurawski, wychowawca, centrum wsparcia kryzysowego dzieci i młodzieży

W załączniku:

1.

przykładowe doniesienia medialne

https://oko.press/slysze-wycie-dziecka-na-granicy-przez-cala-noc-miejcie-odwage-przyjechac-i-spojrzec-mu-w-twarz/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1LYRhdcnk0Oi_7OAd7HIERhMartpUKXrgKKoH0SD9g6fegqyGN4WEHrQA#Echobox=1633450466

https://www.rp.pl/opinie-polityczno-spoleczne/art18875331-christine-goyer-tak-jak-polacy-w-czasie-wojny?fbclid=IwAR26UWOmD649xvWrrwEdSsj8N_QRFx10kLDDQ4F6rL9DjlMaOryIJl6F7XQ

https://magazynpismo.pl/posluchaj/podcasty/jak-naprawic-przyszlosc/nieludzki-ping-pong-na-granicy/?seo=pw&fbclid=IwAR28nbrhE8i6gW8GWeT1FW-aqtQmqHCWedSJiMpvwV05dag-0IqJm4jBP0c

2.

przykładowe raporty osób prywatnych i grup, które niosą bezpośrednią pomoc rzeczową, prawną, psychologiczną:

https://www.facebook.com/miroslawq

https://www.facebook.com/anna.dabrowska.7568

https://www.facebook.com/anna.alboth

https://www.facebook.com/FundacjaOcalenie

https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow

 

Oświadczenie
Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP

Każdy głos błagania o pomoc dla umierających, głodnych, przemarzniętych i potrzebujących powinien być dziś wypowiadany jak najczęściej.

Na obrzeżach Diecezji Mazurskiej rozgrywa się dramat ludzi będących w potrzebie. Nie możemy tyko milcząco przyglądać się ludzkiej tragedii. Jeśli wydaje się nam, że naszego głosu nie chcą wysłuchać politycy i decydenci, zanośmy nasze modlitwy do Boga, który ma moc poruszyć sumienia. Zachęcam do modlitwy chrześcijan wszystkich wyznań. Proszę też osoby niewierzące o odruch współczucia. Każdy może pomóc!

Wspierajmy akcje niosące pomoc humanitarną. Jest wiele instytucji i organizacji, które starają się nieść konkretną pomoc. Kościół luterański włączył się w działania pomocowe. Diecezja Mazurska pragnie wesprzeć osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. Ważne, żebyśmy nie pozostawali bezczynni i obojętni. W imię Chrystusa prosimy wszystkich o pomoc i działanie na rzecz cierpiących i umierających na naszej granicy.

Jednocześnie wyrażam swoje wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych formacji mundurowych, którzy z pełnym poświęceniem i oddaniem wypełniają swoją służbę stojąc na straży granic, bezpieczeństwa i suwerenności naszej Ojczyzny. Zapewniam o swojej pamięci i modlitwie. Ponad wszystko niech dobry Bóg da nam pokój a w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zwaśnione narody podadzą sobie ręce w geście pojednania i współpracy.

Bp Paweł Hause
Biskup Diecezji Mazurskiej

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

Diecezjalna Konferencja Duchownych 11.10.2021 w Pasymiu

Dnia 11.10.2021 odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych.

Konferencja obfitowała w wiele inspirujących momentów, gdzie nasi Duchowni omawiali najistotniejsze kwestie w aktualnych działaniach w diecezji, oraz mieli okazję duchowo otworzyć się na wspaniałości melodii i pieśni m.in. ks. Marcina Lutra. 

Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Pasymia i do najstarszego kościoła działającego w diecezji. Jego losy ciągną się już przeszło 600 przepięknych lat.  Zapraszamy do zapoznania się z jego historią  na stronie internetowej  Parafii w Pasymiu: pasym-parafia.pl;  oraz już nie długo w Albumie Kościołów Diecezji Mazurskiej – PREMIERA 31.10.2021r.

 

[ngg src=”galleries” ids=”22″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Wprowadzenie proboszcza w Szczytnie

W sobotę 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście ks. bpa Adrian Korczago, biskupa diecezji cieszyńskiej, ks. mjr Marcina Pysza, proboszcza parafii ewangelickiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, proboszcza parafii ewangelickiej w Suwałkach.
Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz ks. Adrian Lazar. W liturgii wstępnej wzięli udział mazurscy księża – ks. Witold Twardzik oraz ks. Łukasz Stachelek – a przemówienie spowiednie skierował do zebranych ks. Marcin Pysz.
Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali m.in. : w imieniu Rady Parafialnej – Ryszard Jerosz, Burmistrz miasta Szczytno – Krzysztof Mańkowski, z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie – ks. Dawid Hulecki z oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – pastor Andrzej Seweryn.
W nabożeństwie czynny udział wziął chór Pasjonata ze Świętajna pod dyr. Joanny Gawryszewskiej. Na organach grał Adam Zalewski.
Wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do wspólnego świętowania w ogrodzie parafialnym.
Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie parafialnego pikniku (i porządki po nim). W miłej atmosferze (mimo niepogody) upłynęło nam to świąteczne popołudnie.[ngg src=”galleries” ids=”21″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Jubileusz w Mrągowie

W minioną niedzielę 03.10.2021 w parafii w Mrągowie miał miejsce Jubileusz 60-lecia poświęcenia kościoła ewangelickiego po powojennej odbudowie.

Pamiątka poświęcenia kościoła w Mrągowie łączy się z Dziękczynnym Świętem Żniw. Mieliśmy więc podwójną okazję do świętowania. W uroczystym nabożeństwie wzięli udział m.in. bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła, bp Paweł Hause – zwierzchnik Diecezji Mazurskiej, poseł na Sejm Urszula Pasławska, zastępca Burmistrza Miasta Mrągowo Tadeusz Łapka, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Nikonor oraz przedstawiciele władz Gminy Mrągowo. Jubileuszowe nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych. W trakcie nabożeństwa wystąpił chór parafialny śpiewając dwie pieśni: Chcę chwalić Boga dziś oraz Jest miejsce dla każdego. Liturgię wstępną poprowadzili ks. Marcin Pysz oraz ks. Bartłomiej Polok. Słowem Bożym podzielił się zwierzchnik naszego Kościoła ks. bp Jerzy Samiec. Liturgię Spowiednią celebrował bp Paweł Hause. W liturgii komunijnej wzięli udział bp Jerzy Samiec oraz ks. Piotr Mendroch. W trakcie nabożeństwa przedstawicielom duchownym i świeckim wręczono medale pamiątkowe. Błogosławieństwa końcowego udzielił wszystkim ks. bp Jerzy Samiec.

Po nabożeństwie zebrani udali się do salki parafialnej w Koinonii na poczęstunek przygotowany przez parafian. Do dyspozycji oprócz kawy i herbaty uczestnicy mieli bigos, kurczaka, liczne ciasta, sery czy też domowej roboty chleb ze smalczykiem. 

Część zgromadzonego poczęstunku została przekazana na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie celem uzupełnienia jadłodzielni.

[ngg src=”galleries” ids=”20″ display=”basic_slideshow”]