2 Turnus obozu Terapeutyczno – Integracyjnego dla Uchodźców z Ukrainy.

Od 21 Sierpnia do 28 Sierpnia w ośrodku wypoczynkowym Parafii w Sorkwitach, odbył się drugi turnus obozu Terapeutyczno – Integracyjnego dla Uchodźców z Ukrainy. W obozie brały udział dzieci z opiekunami. Każdego dnia obozowicze mieli dostęp do wszystkich atrakcji ośrodka w tym: plaży, trampolin, kina, Sali pingpongowej, placu zabaw, zajęć fizycznych, zajęć plastycznych i siłowni. Największe zachwyty wzbudzały jednak posiłki przygotowywane przez znane w całej Polsce kucharki. To wszystko zorganizowane wraz z noclegami było dzięki pomocy Diakonii Polskiej.

W ramach obozu uczestnicy odbyli dwie terapeutyczne wycieczki zorganizowane dzięki pomocy finansowej Wojewody Warmińsko Mazurskiego i pomocy merytorycznej Pani Joanny. Pierwsza wycieczka 22.08.2022 dzięki uprzejmości Muzeum im. W Kętrzyńskiego w Kętrzynie rozpoczęła się zwiedzaniem Zamku w Kętrzynie, który został nam otwarty w dniu, w którym był zamknięty dla wszystkich innych grup. Następnie wycieczka przeniosła się do czytelni Kętrzyńskiej również na zamku, gdzie rodzice z dziećmi wzięli udział w nowatorskim spotkaniu terapeutycznym prowadzonym przy pomocy klocków lego przez Pana Piotra Ambroziaka. Następnie wycieczka została zaproszona do Zajazdu pod zamkiem, gdzie wszyscy ugoszczeni zostali pysznym kompotem i wybornymi naleśnikami. Autokar przewiózł następnie wycieczkę do stadniny konnej w Kątach pod Srokowem, gdzie Towarzystwo Blusztyn i Pani Monika Czerwonka przygotowała zabawę i wspólne gotowanie. Największą radość wzbudzały u dzieci zajęcia z hipoterapii ale i wszędobylskie kozy, które wyjadały wszystko co tylko mogły dosięgnąć. Dzieci puszczały bańki, strzelały z łuków, robiły gniotki i przygotowały tradycyjną mazurską zupę z pulpetami.

Druga wycieczka odbyła się w sobotę 27.08. obozowicze przenieśli się do znanego zagłębia kajakarskiego Krutynia i mieli możliwość popłynięcia łodziami w towarzystwie pięknych łabędzi po Krutyni. Po spływie dzięki otwartości i chęci pomocy właściciela Restauracji Mazurskiej w Krutyni dzieci zjadły pyszne desery i ugasiły pragnienie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego wyjątkowego czasu, a przede wszystkim Diakonii Polskiej, Wojewodzie warmińsko-Mazurskiemu, pastorostwu Mutchmann i biskupowi Diecezji Mazurskiej Pawłowi Hause. Bez was nie było by to możliwe, a z wami okazało się wspaniałe.

Diecezjalne Dni Ewangelizacji 2022

W dniach 17-21 sierpnia w Parafii w Mrągowie odbywały się doroczne Diecezjalne Dni Ewangelizacji. Część wykładowa gościła jednego z najbardziej znanych profesorów Luterańskich w Polsce Jerzego Sojkę. Profesor prowadził wykłady nt. Światowej Federacji Luterańskiej. Po każdym wykładzie przychodził czas na spotkanie z gośćmi dnia. Pierwszym gościem był ks. Robert Augustyn proboszcz parafii w Białej, który odpowiadając na pytania prowadzącego ks. Tomasza Wigłasza, opowiedział część swojej historii i przygód związanej z sportami motorowymi. Drugiego dnia gościem była Agata Shvarts  żona bp Pavlo Shvartsa z kościoła Luterańskiego na Ukrainie. W pełnym wzruszenia wywiadzie przybliżyła zebranym w kościele aktualną sytuację na Ukrainie, wyzwania które musiała podjąć w ostatnich miesiącach i wdzięczność mieszkańców Ukrainy za pomoc niesioną z naszych parafii. Trzeciego dnia wywiad prowadzony był z dr. Joanną Kluczyńską wykładowcą Chat. Wypowiedzi nacechowane były dużym profesjonalizmem i wiedzą w zakresie pomocy i Diakonii. Ostatniego dnia spotkanie odbyło się z niezwykłym znawcą prawa kościelnego Panią Agnieszką Filak – największe zainteresowanie wzbudził temat RODO. Każdego dnia po spotkaniach z tymi wyjątkowymi osobami, następowało kolejne spotkanie tym razem z równie wyjątkowym i charyzmatycznym ks. Markiem Michalikiem. Ten wielki mówca Ewangelizacyjny wraz z ks. Tomaszem Wigłaszem i zespołem muzycznym z Wisły Czarne wykarmili wszystkie spragnione Słowa Bożego serca. Na ogrodzie przed kościołem w przerwach dochodziło do wielu spotkań między Luteranami z różnych części kraju, i jedynie jako wyjątek, nowo zasiana trwa nie była z tego  zadowolona. W trakcie spotkań również dzieci miały dla siebie swoje miejsce, gdzie w salce parafialnej, wraz z grupą z Białegostoku, mogły brać udział w licznych zabawach i projektach plastycznych. Najpopularniejsze jednak były zabawy na świeżym powietrzu (berek, piłka nożna i sporadyczne zapasy z wychowawcą Karlosem).  Równolegle, pod wodzą ks. Łukasza Stachelka, odbywał się Diecezjalny Zjazd Młodzieży. Młodzież, oprócz uczestniczka w wieczornych punktach programu miała okazję posmakować kajakarstwa, safari, a przede wszystkim pobyć budować wzajemne relacje z rówieśnikami. Spotkanie w Mrągowie zakończone zostało uroczystym nabożeństwem z udziałem wielu księży i biskupa Diecezji Mazurskiej. Parafianie z Mrągowa podczas całego pięciodniowego  spotkania przygotowywali kawiarenkę na której można było z apetytem zjeść pyszne domowe ciasta, pączki, rogaliki i faworki.

Nagroda im. Dr Kurta Obitza dla Proboszcza Parafii Sorkwity

Dnia 13 sierpnia 2022r. podczas XI Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach ks. Krzysztof Mutschmann otrzymał Medal im Dr Kurta Obitza.

Fragment laudacji wygłoszonej przez członka kapituły Wiktora Leyka

,, Można więc powiedzieć, że ks. Krzysztof Mutschmann jest nie tylko dobrym

duszpasterzem, ale też wielkim społecznikiem troszczącym się o sprawy mazurskie.

Prof. Andrzej Sakson w wydanej pięć lat temu książce „Dziedzictwo Prus

Wschodnich” w wydawnictwie Retman – Waldemara Mierzwy (też nasz laureat) pisał

„…. Niestrudzonym duszpasterzem działającym na rzecz społeczności miejscowych

luteran jest ks. Krzysztof Mutschamann oraz wielce go wspierająca małżonka Hanna”.

Przyznając medal im. Kurta Obitza księdzu konieczne jest podkreślenie roli

i podziękowanie pastorowej w wspieraniu tak rozległej i humanistycznej działalności

księdza K. Mutschamanna na rzecz mieszkańców naszego regionu”.

Biskup Diecezji Mazurskiej na wręczeniu nagrody honorowego obywatelstwa miasta Kętrzyn

Dnia 18.08.2022r. z inicjatywy między innymi bp Pawła Hause, Frank-Lothar Krawolitzki został nagrodzony za swą wieloletnią współpracę z miastem, organizacjami działającymi na terenie Kętrzyna i Parafią Ewangelicką w Kętrzynie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn. W uroczystości wzięli udział nasi parafianie wraz z biskupem diecezji.

Frank-Lothar Krawolitzki odebrał dziś podczas uroczystej LVIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyna, który został mu przyznany przez Radę Miejską 24.02.2022r. Frank-Lothar urodził się w Kętrzynie, jednak w wieku 12 lat wraz z rodziną zmuszony był opuścić nasze miasto i uciekać przed agresją armii czerwonej. Pomimo tej zmiany nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w działalność na rzecz Miasto Kętrzyn, tutejszej młodzieży, jak również wielu organizacji. Pamiętając horror wojny włączył się również w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Uroczystego nadania tytułu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Dariusz Duczek, a klucze do miasta przekazał Zastępca Burmistrza Maciej Wróbel. Sesja zgromadziła licznych przyjaciół i osoby współpracujące z Frankiem-Lotharem Krawolitzkim. Na sali obecni byli m.in. były burmistrz Kętrzyna Andrzej Sobczak, wnioskodawcy nadania tytułu – przedstawiciele Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz ks. bp. Paweł Hause Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie.

Wręczono Nagrodę Kościoła za 2022 r.

W Pasymiu biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii była osoba indywidualna – p. Ilse Masuch*.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz lokalnych parafii ewangelickich.

Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, przypominając trudne losy powojennej ludności Mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne świątynie, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi opiekę religijną, walczyć o zgodę na sprawowanie nabożeństw we własnych domach, o naukę religii, używanie zrozumiałego języka w liturgii, a przede wszystkim o własną godność i tożsamość. To powodowało fale wyjazdów za Odrę na zawsze. Wśród rodzin, które opuściły Mazury, była rodzina wówczas Ilse Beckmann, a także jej przyszłego męża Siegfrieda Masuch. Wyjazdy mazurów powodowały, że nasze parafie stawały się coraz mniej liczne.

Dziś, z perspektywy czasu mogę potwierdzić, że dzięki wielu Mazurom, którzy opuścili swój Heimat, ich tęsknocie za dawną ojczyzną rozwinęły się dzisiejsze partnerstwa z parafiami w Niemczech. Wielu z nich, jako pierwszych, miało odwagę i siłę, budować mosty pojednania w oparciu o prawdę i wiarę pomiędzy byłymi, a obecnymi mieszkańcami tej ziemi”

Jeśli dziś nasze parafie w Pasymiu i w Szczytnie zajmują ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności i Mazur, to dzięki zaangażowaniu parafian oraz duchownych m.in. w tamtych trudnych czasach. To także dzięki pomocy i wsparciu tych, którzy kiedyś tu mieszkali, dla których w sercu Mazury pozostały na zawsze ojczyzną”

Przyjmując nagrodę p. Ilse Masuch podziękowała władzom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za to wyróżnienie. Podkreśliła, że kierowała się przede wszystkim bezinteresownością w przywróceniu materialnego i duchowego dziedzictwa Ewangelickiego ziemi Szczycieńskiej. Ta nagroda jest również symbolem wdzięczności za każdego sponsora i ofiarodawcę, który odpowiedział na jej apel o pomoc.

Po podziękowaniu została wyświetlona prezentacja przestawiająca wykonane prace remontowe i konserwatorskie przy kościołach w Pasymiu i Szczytnie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Biskup Diecezji Mazurskiej KEA – ks. bp Paweł Hause, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sylwia Jaskulska, Szef Kancelarii Sejmiku oraz Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Wiktor Marek Leyk oraz w imieniu burmistrza miasta Pasym, Skarbnik miasta – Arkadiusz Młyńczak.

Na zakończenie ks. Witold Twardzik podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na uroczysty koncert.

*Pani Ilse Masuch urodziła się 20 marca 1938r. w Rańsku. W trakcie działań wojennych jak wielu Mazurów opuściła swój dom, wracając na tutaj niedługo po zakończeniu wojny, w 1947r. Przez całą młodość była bardzo zaangażowana w życie duchowe Parafii. Prowadziła chór parafialny, szkółki niedzielne, lekcje religii, była także organistką w Rańsku. Trudne losy Mazurów po II wojnie światowej spowodowały, że Pani Ilse jak wielu innych opuściła rodzinny kraj w latach 60’.

Nie zapomniała jednak o swojej parafii – duchowym domu. Na każdym kroku wspierała rzeczowo i finansowo parafie ewangelickie powiatu szczycieńskiego. To z jej inicjatywy został wykonany generalny remont kościołów w Szczytnie i Rańsku. Przed planowanymi pracami
w kościołach parafii szczycieńskiej przygotowywała dokumentację w języku niemieckim, pisała projekty remontowe. Również dzięki niej udało się pozyskać nowe organy do kościoła w Szczytnie. Od 2008r. zaangażowała się także w realizację projektów parafii w Pasymiu: prace konserwatorskie elewacji nawy i wieży kościoła oraz wymianę poszycia dachowego. W każdym z ww. zadań Pani Ilse nie szczędziła sił i czasu, szukając sponsorów, wysyłając listy z apelami do byłych mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Jej życzliwość, otwartość i prawość spowodowały pozytywny odzew a tym samym możliwość realizacji zamierzonych przez parafię planów ratowania najstarszych zachowanych ewangelickich kościołów.

Działo się w diecezji (Spotkania w Warpunach i Sukces w Pasymiu)

W czwartek 4 sierpnia w kościele w Warpunach rozpoczęły się Międzynarodowe dni Muzyki -jest to wydarzenie towarzyszące obchodom 140 leciał kościoła. Goście i wykonawcy przybyli z całego świata – w sumie, aż 150 osób. Swą obecnością wydarzenie uświetnił bp kościoła Jerzy Samiec.

W Sobotę 6 sierpnia miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w Pasymiu, Pani Ilsa Masuch odebrała nagrodę Kościoła im. Królewny Anny Wazównej za swe nieoceniane zasługi. Nagrodę otrzymała z rąk Biskupa Kościoła Jerzego Samca w asyście Prezesa Synodu Ks. dr. Adama Maliny, w obecności Biskupa Diecezji Mazurskiej Pawła Hause i proboszczów Parafii w Szczytnie i Pasymiu.

W Niedzielę 7 sierpnia w Warpunach odbyło się nabożeństwo w ramach tygodnia muzyki. W nabożeństwie udział wziął biskup diecezji Mazurskiej Paweł Hause i proboszcz sorkwicki ks. Krzysztof Mutchmann.