Biskup Kościoła w nawiązaniu do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Drodzy Duchowni!

Wysłałem dziś do Was list pasterski, w którym prosiłem o modlitwę, o wspieranie słabszych i potrzebujących oraz prosiłem Proboszczów i Rady Parafialne o podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia czy też odwołania nabożeństw.

Dziś wieczorem rząd Rzeczpospolitej Czytaj dalej „Biskup Kościoła w nawiązaniu do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego”

List Pasterski Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
Szanowni Mieszkańcy i Duchowni Diecezji Mazurskiej!


Kończący się tydzień upływa pod znakiem epidemii, jakiej Europa nie widziała od stu lat. Zamknięto już wiele zakładów pracy, szkół, urzędów, instytucji kultury. Ograniczamy swoje podróże i kontakty. Medialnym tematem jest też na do nowych – miejmy nadzieję, tymczasowych – realiów i wymogów powinien dostosować się Kościół, w szczególności Czytaj dalej „List Pasterski Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej”

Jesienna sesja Synodu Diecezji Mazurskiej

9 listopada 2019 roku w Mikołajkach odbyła się 6 sesja VI kadencji Synodu Diecezji Mazurskiej.
Sesja Synodu rozpoczęła się nabożeństwem w Kościele Świętej Trójcy w Mikołajkach. W czasie nabożeństwa Słowo Boże zwiastował ks. Piotr Mendroch. W liturgii czynny udział wzięli również bp Paweł Hause oraz ks. Bogusław Juroszek. Nabożeństwo stało się okazją do podziękowania księdzu Piotrowi Mendrochowi za wieloletnią służbę na Mazurach. W imieniu Diecezji Mazurskiej podziękowania złożyli Radcy Diecezji Mazurskiej z Biskupem Pawłem Hause wręczając Księdzu Mendrochowi bukiet kwiatów.
W dalszej części członkowie Synodu Diecezji Mazurskiej udali się do sali obrad, gdzie przybyłych powitał Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej. W trakcie Synodu Ksiądz Biskup Paweł Hause złożył sprawozdanie ze swojej działalności, jak i funkcjonowania Diecezji Mazurskiej. Sprawozdanie było przeplatane zdjęciami, prezentacjami i filmami dotyczącymi Diecezji Mazurskiej. W czasie sprawozdania głos zabierali również duchowni, których dotyczyły poszczególne punkty sprawozdania. I tak ks. Tomasz Wigłasz opowiedział o etapach budowy kaplicy w Białymstoku, Ksiądz Piotr Mendroch odnosząc się do reportażu „Ksiądz Piotr” opowiedział o sytuacji parafii w Mrągowie, ks. por. Dawid Banach odnosząc się do krótkiego filmu z OZME odniósł się do spraw organizacyjnych związanych ze zjazdem, który odbył się w Suwałkach w bieżącym roku. Wyświetlono również, fragment relacji z przekazania „kielicha pokoju” pochodzącego z kościoła w Dźwierzutach, który otrzymała parafia w Pasymiu.
W drugiej części trwania Synodu referat dotyczący roku troski o stworzenie, a także hasła roku 2019: „Szukaj pokoju i dąż do niego”, wygłosił ksiądz Krzysztof Śledziński. Duchowny w swoim referacie przedstawił dokument ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) dotyczący troski o stworzenie, z 1993 roku, a noszący nazwę: „Caring for Creation: Vision, Hope and Justice” („Troska o stworzenie: wizja, nadzieja, sprawiedliwość”).
W trakcie Synodu przyjęto oświadczenie związane z rokiem troski o stworzenie.

300 lat kościoła ewangelickiego w Szczytnie

W dniach od 15 do 18 sierpnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie miały miejsce obchody jubileuszu 300-lecia kościoła. Gościem honorowym obchodów był ks. bp Manfred Rekowski – Kościoła Nadrenii, który urodził się na Mazurach w miejscowości Mojtyny (powiat szczycieński).

Podczas 4 dni obchodów organizatorzy zapewnili szereg atrakcji.

Świętowanie rozpoczął piknik parafialny, był to szczególny czas na rozmowy, spotkania, odnowienie dawnych przyjaźni. Program urozmaicił młody, uzdolniony organista, p. Adama Zalewski, który przygotował krótki program artystyczny. Piknik zwieńczyła prelekcja p. Huberta Jasionowskiego – z zamiłowania fotografa, o faunie i florze mazurskiej przyrody.

W kolejnym dniu odbywał się koncert jubileuszowy. W programie udział wzięli: p. Adam Zalewski (organy), p. Natalia Kreft (sopran), p. Klaudia Camilla Twardzik (organy) oraz chór „Gloria” ze PEA Skoczów (chór żeński, męski oraz mieszany) pod dyrekcją p. Gabrieli Targosz i p. Bolesława Nogi. Podczas koncertu zabrali także głos: w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego, p. Henryk Żuchowski oraz posłanka na sejm RP, p. Urszula Pasławska.

W sobotę miała miejsce konferencja naukowa „300-lecie kościoła ewangelickiego w Szczytnie – kościół niemym świadkiem historii”. Pierwszym prelegentem był p. Klaus Lorenc z Dusseldorfu, który mówił o dziejach kościoła ewangelickiego w Szczytnie – jego historii, architekturze oraz życiu parafialnym. Z okazji jubileuszu wydał on polsko-niemiecką książkę o kościele w Szczytnie.

Następnym mówcą był p. Wiktor Marek Leyk z tematem „Tożsamość mazurska i ewangelicka w przekazie rodzinnym”, w którym przybliżył losy swojej rodziny, jej oddanie Kościołowi, ewangelickim wartością i ziemi mazurskiej.

Kolejnym prelegentem był bp senior Rudolf Bażanowski z tematem „Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach po 1945r.”. Wykładowca podjął w nim trudne losy Kościoła Ewangelickiego i jego wiernych po działaniach wojennych II wojny światowej, a także opis służby i duszpasterskiej pomocy pierwszych księży mazurskich. Jednocześnie podczas tego wykładu miała miejsce prezentacja dwutomowej książki autorstwa prelegenta „Kościoły i parafie diecezji mazurskiej – przeszłość i teraźniejszość”.

Ostatnim referentem był p. Waldemar Mierzwa, właściciel oficyny „Retman”. Poprzedni prelegenci mówili przede wszystkim o historii, natomiast p. Mierzwa, mówił o tym co jest. Wraz z żoną, od prawie 20 lat wydają książki opisujące dzieje i kulturę mazurską, jak również wiele książek o historii ewangelicyzmu na Mazurach. P. Waldemar Mierzwa jest także inicjatorem akcji społecznych na terenie Mazur: Przywróćmy malwy ogrodom Mazur i Warmii (od 2013), Zapalmy światełko Mazurom (od 2014) oraz Galeria Mazurskiego Portretu (od 2018, trwa do końca sierpnia br.).

Całość konferencji uświetniły występy chórów: Kantata ze Szczytna pod dyrekcją p. Mariusza Pardo oraz Pasjonata ze Świętajna pod dyrekcją p. Joanny Gawryszewskiej.

W ostatnim dniu odbyło się nabożeństwo dziękczynne pod przewodnictwem biskupa kościoła ks. Jerzego Samca. Kazanie w języku niemieckim wygłosił bp Nadrenii ks. Manfred Rekowski, a tłumaczył symultanicznie ks. bp Adrian Korczago – biskup Diecezji Cieszyńskiej. Szczególnym momentem nabożeństwa była zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Dotychczasowego proboszcza-administratora, ks. Witolda Twardzika zastąpił ks. Adrian Lazar. W czasie nabożeństwa głos zabrali: w imieniu marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego – p. Wiktor Marek Leyk, p. Jarosław Matłach – starosta Szczycieński, p. Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, wnuczka ks. Jerzego Sachsa, który w latach 1945-51 był proboszczem parafii w Szczytnie, ks. Christian Nell-Wunsch z parafii Düsseldorf-Wersten, p. Erwin Gonsowski z Kreisgemeinschaft Ortelsburg oraz proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, ks. Alfred Borski. Podczas nabożeństwa mogliśmy usłyszeć utwory śpiewane przez chór „Gloria” ze Skoczowa, chór „Cantabo” ze szczycieńskiej parafii ewangelickiej oraz grupę puzonistów z Düsseldorfu.

ks. Adrian Lazar

Diecezjalny Zjazd Chórów

15 czerwca 2019 roku w Szczytnie odbył się Zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej. W czasie nabożeństwa chóry zaprezentowały bogaty repertuar pieśni. W drugiej części Zjazdu Chórów, jego uczestnicy przy smakołykach z grilla i słodkim poczęstunku mogli spędzić wspólny czas.

Ekumeniczne pożegnanie

8 marca 2019 roku w rzymskokatolickim kościele św. Jana Chrzciciela w Biskupcu odbyło się pożegnanie ś.p. Eugeniusza Pasławskiego, ojca Pani Poseł Urszuli Pasławskiej. W pożegnaniu obok Proboszcza Parafii ks. Wiesława Badury wzięło udział duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego, Ks. Juliusz Krawiecki z Kościoła Grekokatolickiego oraz duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze Zwierzchnikiem Diecezji Mazurskiej Ks. Bp. Pawłem Hause. Czynny udział w liturgii pożegnania zmarłego wzięli udział Ks. Bp Paweł Hause oraz Ks. Roland Zagóra. W pogrzebie udział wzięli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Po uroczystości pożegnania ś.p. Eugeniusza Pasławskiego, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Ks. Bp Pawłem Hause, Ks. Juliuszem Krawieckim oraz Ks. Rolandem Zagórą o znaczeniu ekumenizmu i sytuacji Kościołów mniejszościowych w naszym kraju.