Luteranie z Charkowa docierają do Polski

Nasi współwyznawcy w Ukrainie zmierzają w kierunku naszej granicy. Miejsca dla nich przygotowane są w Parafiach Diecezji Mazurskiej, skąd koordynowana jest pomoc dla luteran przybywających z Ukrainy. Ks. Łukasz Stachelek wraz Agatą Schvarts otrzymują informacje od Biskupa Pavlo Schvarts o rodzinach uciekających ze strefy działań wojennych. Bp Schvarts wiezie pomoc naszego Kościoła m.in. Diakonii Polskiej i różnych diecezji, parafii w kierunku oblężonego Charkowa, skąd wywiezie kolejne rodziny w kierunku polskiej granicy.
Bp Paweł Hause

Prosimy o modlitwę i wsparcie

Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański Ukrainy

Czynności religijne prowadzone są w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Kościół prowadzi szkółki niedzielne, konferencje, wykłady teologiczne, a także zajęcia katechetyczne dla dorosłych. Do kościoła należy 24 parafie (1000 wiernych). Biskup Kościoła (bp Pavlo Shvarts) rezyduje przy parafii w Charkowie.