Kościoły dla Pokoju 27.02.2022 Olsztyn

W niedzielę 27 lutego w Kościele E-A w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem ,,Kościoły dla Pokoju’’. Przedstawiciele kościołów działających na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego pod przewodnictwem bp Pawła Hause i ks. Łukasza Stachelka wspólnie modlili się, o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę. W modlitwach wzięli również, udział Kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. hymn kościoła E-A ,,Warownym Grodem” a także, pieśń Dietricha Bonhoeffera ,, Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć „ – powiedział zwierzchnik.