Transmisje z obrad Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

 13 września 2023

Zapraszamy na obrady Zgromadzenia

13 września

14:30 – 16:00 sesja otwierająca: ukonstytuowanie się Zgromadzenia i przemówienie Prezydenta ŚFL

16:30 – 18:00 sesja plenarna 1: przesłania ze spotkań przygotowawczych

14 września

10:00 – 11:15 sesja plenarna 2, raport sekretarz generalnej ŚFL

11:45 – 13:00 przemówienie głównego mówcy: ks. prof. Tomasza Halika

15 września

11:15 – 12:30 plenum tematyczne: Jedno Ciało

16 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jeden Duch

18 września

10:00 – 11:15 plenum tematyczne: Jedna nadzieja

19 września

10:15 – 11:15 sesja plenarna VIII

11:45 – 13:00 sesja plenarna IX

15:00 – 16:30 sesja końcowa

17:00 – 18:30 nabożeństwo na zakończenie Zgromadzenia

Zjazd Chórów 2023

W czwartek 8 czerwca 2023 roku w Dźwierzutach miało miejsce  Święto Pieśni Diecezji Mazurskiej. Uczestniczyły w nim chóry z Parafii Ewangelickich z Giżycka,  Mikołajek, Mrągowa, Nidzicy, Rynu i Sorkwit. Nabożeństwu muzycznemu: „Śpiewnemu głoszeniu Ewangelii” przewodniczył Ks. Radca Bogusław Juroszek z Mikołajek, który wygłosił kazanie. W liturgii udział wzięli księża: Krzysztof Mutschmann z Sorkwit i Roland Zagóra z Nidzicy. Za kontuarem dźwierzuckich organów usiadł ks. Witold Twardzik. Każdy chór zaśpiewał dwie pieśni. Ostatni Zjazd Chórów jaki miał miejsce w Dźwierzutach odbył się 26 maja 2016 roku. Z tamtego święta mogliśmy usłyszeć pieśni i zobaczyć występ chórów, które zaprezentowały się w tym roku. Na zakończenie muzycznego nabożeństwa wszyscy zaśpiewali pieśń – kanon, nasze wołanie o pokój: „Dona nobis pacem”. Po nabożeństwie i koncercie, uczestnicy Święta Pieśni mieli okazję do spotkania się i integracji przy pysznym poczęstunku. Tegoroczny Zjazd Chórów był nie tylko  okazją do wspólnego śpiewania, ale też umocnienia więzi społeczności.

Film ,,Emilia Mazurska”

,,Emilia Mazurska” – film o zasłużonej działaczce Diecezji Mazurskiej z Działdowa. 18 Kwietnia w Kinie Apollo w Działdowie miała miejsce premiera filmy ,,Emilia Mazurska”. Film opowiada o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, znanej Polskiej działaczce patriotycznej, pisarce i kultywatorce kultury Mazurskiej. Muzeum Pogranicza opisało Biedrawinę jako córkę niemieckiego fabrykanta z Łodzi i jego niemieckiej małżonki, która pochodziła z Warszawy i była wnuczką uczestniczki powstania styczniowego. Jednak z powodu jej patriotyzmu i wszechstronnego wykształcenia, była Polką i sufrażystką o wielu talentach i dokonaniach. Film o jej życiu zawiera wypowiedzi różnych ekspertów i sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów historycznych. Większość filmu skupia się na wydarzeniach z lat 1920-1939 w Działdowie, włączając plebiscyt i okres podczas wojny, gdy miasto zostało zajęte przez wojska hitlerowskie. Film został nakręcony w różnych miejscach, takich jak Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Dom Gazety Olsztyńskiej, Zespół Szkół w Malinowie oraz Zamek w Działdowie, z udziałem aktorów z olsztyńskiego teatru. Emilia Sukertowa-Biedrawina była płodną pisarką, która napisała kilkanaście książek i ponad kilkaset artykułów w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Po wojnie osiedliła się w Olsztynie i kierowała Instytutem Mazurskim, a także redagowała czasopismo „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Obecnie jest patronką biblioteki wojewódzkiej w Olsztynie.

https://www.youtube.com/watch?v=OwPGMzJG2xU

Synod Diecezji 2023r.

Dnia 25 marca w Mikołajkach miał miejsce Synod DM. Rozpoczęto nabożeństwem spowiednio-komunijnym, kazanie wygłosił bp Kościoła. W kazaniu opartym o tekst z 1 Kor. nawiązał do najważniejszego pytania dla wierzących: na jakim fundamencie chcemy budować nasze życie? Podczas nabożeństwa Rada Diecezjalna wręczyła Jubilatowi kwiaty z okazji 60 tych urodzin, życząc zdrowia, Bożego Błogosławieństwa oraz satysfakcji z dalszego przewodniczenia KEA w RP.

Podczas nabożeństwa odbyło się również uroczyste ślubowanie delegatów, na nową kadencję w Synodzie. W parafialnym domu gościnnym w sali synodalnej odbyła się 1 sesja nowego VII Synodu Diecezji Mazurskiej. Synod miał charakter sprawozdawczo– wyborczy, na którym nowo wybrani delegaci z Parafii Mazurskich zapoznali się ze sprawozdaniami Duszpasterstw Środowiskowych, EDW, Diakonii i Biskupa Diecezji. Podjęto temat finansów diecezji. Zgromadzeniu wyborczemu przewodniczył biskup kościoła Jerzy Samiec, przeprowadzając wybory do najważniejszych gremiów w diecezji i do Synodu Kościoła.  Do grona synodałów, zgodnie z przepisami prawa kościelnego dokooptowano osoby o szczególnym autorytecie i znaczeniu dla Diecezji Mazurskiej: Wiktora Marka Leyka i Panią Poseł Urszulę Pasławską.

Biskup Paweł Hause rozpoczął spotkanie hasłem biblijnym i modlitwą. Przyjęto porządek orad i protokół z poprzedniej sesji Synodu. Biskup diecezji przedstawił swoje sprawozdanie obejmujące wszystkie najważniejsze wydarzenia z diecezji, a także statystyki dotyczące diecezji w roku sprawozdawczym oraz inne aktualne zagadnienia.

W dalszej części prowadzenie części wyborczej synodu przejął bp Kościoła, który po zapoznaniu z regulaminami przeprowadził wybory.

Wanda Wróblewska z parafii w Kętrzynie została wybrana na kolejną kadencję Kuratora Diecezji. Do Radzie Diecezjalnej dołączyli nowi członkowie: ks. Bogusław Juroszek z parafii w Mikołajkach jako radca duchowny, a jego zastępcą został ks. Adrian Lazar z parafii w Szczytnie. Krzysztof Różański z parafii w Białymstoku został wybrany radcą świeckim, a jego zastępcą została Anna Dankowska z parafii w Nidzicy.

Delegatami do Synodu Kościoła zostali: Irena Gesele-Kurzawa z parafii w Działdowie, Ewa Kordaczuk z parafii w Olsztynie oraz doktor Krzysztof Różański. Pierwszym zastępcą została Urszula Pasławska z parafii w Sorkwitach. Podczas obliczania głosów pojawiły się informacje i ogłoszenia.

Nowo wybrani Radcy, delegaci i przedstawiciele DM otrzymali gratulacje. Podziękowanie ustępującym, dotychczasowym osobom w Radzie Diecezjalnej złożył bp DM.

Zebranie Synodu zakończył, krótkim przemówieniem i modlitwą bp Jerzy Samiec.  

Diecezjalna Konferencja Duchownych

Dnia 13.02.2023r. w Olsztynie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Mazurskiej. Księża z całej diecezji zjechali się by omówić najbardziej istotne sprawy i poruszyć naglące kwestie. Po pierwszym bloku rozmów, księża udali się na nowo otwarty cmentarz w samym centrum Olsztyna. Cmentarz, który jest pięknym upamiętnieniem dawnych mieszkańców Olsztyna, powstał po wieloletnich staraniach i walce wielu dobrych ludzi. Szczątki zmarłych odkopane podczas prac remontowych na terenie Dworca Śródmieście okazały się pozostałością po dawnym zdewastowanym i zniszczonym Cmentarzu Olsztyńskim, a następnie zostały z szacunkiem pochowane w pięknie zaprojektowanym wpisującym się w okoliczną architekturę parku pamięci. Każda zidentyfikowana osoba pochowana na tym terenie jest upamiętniona na płytach betonowych wkomponowanych w pozostałości po oryginalnych nagrobkach. Po wygłoszeniu okolicznościowego kazanie, poświęcenia cmentarza dokonał bp Paweł Hause, w towarzystwie księży diecezji i wielu działaczy administracji marszałkowskiej i miasta Olsztyn. Następnie księża wrócili na dalszą część obrad, a o godzinie 13 zostali zaproszeni na zwiedzanie wyjątkowego Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, gdzie wiele eksponatów wzbudzało zdumienie. Po zwiedzaniu muzeum księża udali się na ostatni panel konferencji.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – podsumowanie

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (Iz 1,17) – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Na terenach Diecezji Mazurskiej jak co roku tydzień modlitw o jedność Chrześcijan trwa stosunkowo dłużej, niż zakłada to z góry wyznaczona forma. Wiele instytucji kościelnych i miejsc chce zorganizować u siebie również spotkania w duchu ekumenicznym, dlatego pierwsze spotkania miały miejsce już 11 stycznia (Noworoczne spotkanie ekumeniczne z Marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem) a ostatnie nawet 5 Lutego – pokazuje to jak bardzo na terenach diecezji Mazurskiej myśl ekumeniczna jest rozpropagowana.

W spotkaniach w wielu miejscach brał udział, biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause. Nie zabrakło również biskupów innych kościołów: arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński Józef Górzyński, biskup Diecezji Ełckiej Jerzy Mazur, biskup Diecezji Elbląskiej Jacek Jezierski, biskup Eparchii Olsztyńsko Gdańskiej Kościoła Greko-Katolickiego Arkadiusz Trochanowski.

W inicjatywie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan udział wzięli udział również duchowni Diecezji Mazurskiej, który brali udział w spotkaniach lub takowe organizowali wraz z swoimi parafiami: ks. Adrian Lazar z parafii w Szczytnie, ks. Wojciech Płoszek z parafii w Ostródzie, ks. Bartłomiej Polok z parafii w Mrągowie, ks. Łukasz Stachelek z parafii w Olsztynie, ks. Tomasz Wigłasz z parafii w Białymstoku.

Jednak najważniejszymi gośćmi byli wierni, którzy z wielu mniejszych czy większych miejscowości tłumnie spotykali się z swoimi braćmi w wierze modląc się wspólnie do tego samego Boga i do tego samego Pana i zbawcy.

Celem Tygodnia jest zachęcanie chrześcijan do modlitwy i działania na rzecz jedności, zwłaszcza w czasie, gdy różnice między wyznaniami są jeszcze bardziej widoczne. W ramach Tygodnia chrześcijanie z różnych wyznań spotykają się, aby modlić się razem i rozmawiać o swoich wyznaniach i tradycjach.

Tydzień  Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęto w 1908 roku w Anglii i od tego czasu stał się on ważnym wydarzeniem dla wszystkich, którzy pragną promować jedność w Kościele. W ciągu roku wiele wyznań chrześcijańskich organizuje własne wydarzenia i modlitwy, aby wyrazić swoje pragnienie jedności.

Modlitwa jest kluczowym elementem Tygodnia, ale ważne jest również dzielenie się swoimi przekonaniami i naukami oraz słuchanie innych. Poprzez takie działania chrześcijanie mogą lepiej zrozumieć siebie nawzajem i umacniać swoją jedność.

W końcu, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pokazuje, że chociaż istnieją różnice między wyznaniami, wszyscy chrześcijanie są jednością w Chrystusie i powinni działać razem, aby promować pokój i jedność w świecie.