W dniu 22 marca 2024 roku odbyło się spotkanie promujące książkę „Żydzi na Warmii” autorstwa Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak w dawnym kościele ewangelickim w Barczewie, obecnie pełniącym funkcję „Skarbca Kultury Europejskiej”. Wydarzenie zgromadziło liczne grono zainteresowanych historią regionu i społecznością żydowską, stanowiąc istotny krok w promocji dziedzictwa kulturowego Mazur.

Gospodarzami byli Andrzej Abako – Starosta Olsztyński i Andrzej Maciejewski – burmistrz Gmina Barczewo. W programie znalazły się: wystąpienie autorki, wykład prof. dr hab. Ruth Leiserowitz i omówienie postępu rewitalizacji Barczewska Synagoga. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób, w tym konsul Węgier w Gdańsku, konsul honorowy Niemiec, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Nie zabrakło także biskupów Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Paweł Hause i Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, ludzi świata nauki, kultury i mediów. Goście mogli spróbować potraw kuchni żydowskiej, przygotowanych przez Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku.