Biskup Diecezji Mazurskiej na wręczeniu nagrody honorowego obywatelstwa miasta Kętrzyn

Dnia 18.08.2022r. z inicjatywy między innymi bp Pawła Hause, Frank-Lothar Krawolitzki został nagrodzony za swą wieloletnią współpracę z miastem, organizacjami działającymi na terenie Kętrzyna i Parafią Ewangelicką w Kętrzynie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn. W uroczystości wzięli udział nasi parafianie wraz z biskupem diecezji.

Frank-Lothar Krawolitzki odebrał dziś podczas uroczystej LVIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyna, który został mu przyznany przez Radę Miejską 24.02.2022r. Frank-Lothar urodził się w Kętrzynie, jednak w wieku 12 lat wraz z rodziną zmuszony był opuścić nasze miasto i uciekać przed agresją armii czerwonej. Pomimo tej zmiany nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w działalność na rzecz Miasto Kętrzyn, tutejszej młodzieży, jak również wielu organizacji. Pamiętając horror wojny włączył się również w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Uroczystego nadania tytułu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Dariusz Duczek, a klucze do miasta przekazał Zastępca Burmistrza Maciej Wróbel. Sesja zgromadziła licznych przyjaciół i osoby współpracujące z Frankiem-Lotharem Krawolitzkim. Na sali obecni byli m.in. były burmistrz Kętrzyna Andrzej Sobczak, wnioskodawcy nadania tytułu – przedstawiciele Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz ks. bp. Paweł Hause Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie.