Nagroda im. Dr Kurta Obitza dla Proboszcza Parafii Sorkwity

Dnia 13 sierpnia 2022r. podczas XI Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach ks. Krzysztof Mutschmann otrzymał Medal im Dr Kurta Obitza.

Fragment laudacji wygłoszonej przez członka kapituły Wiktora Leyka

,, Można więc powiedzieć, że ks. Krzysztof Mutschmann jest nie tylko dobrym

duszpasterzem, ale też wielkim społecznikiem troszczącym się o sprawy mazurskie.

Prof. Andrzej Sakson w wydanej pięć lat temu książce „Dziedzictwo Prus

Wschodnich” w wydawnictwie Retman – Waldemara Mierzwy (też nasz laureat) pisał

„…. Niestrudzonym duszpasterzem działającym na rzecz społeczności miejscowych

luteran jest ks. Krzysztof Mutschamann oraz wielce go wspierająca małżonka Hanna”.

Przyznając medal im. Kurta Obitza księdzu konieczne jest podkreślenie roli

i podziękowanie pastorowej w wspieraniu tak rozległej i humanistycznej działalności

księdza K. Mutschamanna na rzecz mieszkańców naszego regionu”.