Synod Diecezji – 3 Sesja VII Synodu DM

2 marca 2024 roku w Mikołajkach odbył się Synod Diecezji Mazurskiej – , który zgromadził duchowieństwo oraz świeckich. Rozpoczął uroczystym nabożeństwem komunijnym, podczas którego ksiądz Bogusław Juroszek wygłosił kazanie a doktor Krzysztof Maria Różański przemówienie spowiednie.


Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli się do sali konferencyjnej, gdzie miały obrady 3 Sesji VII Synodu DM. Bp Paweł Hause przedstawił sprawozdanie z życia diecezji w 2023 r.


Synod przyjął sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej. Następnie został przyjęty preliminarz finansowy na rok 2024. W dalszej części bp Diecezji przedstawił plany związane z obchodami 500 lecia Reformacji w Regionie w r. 2025.


Zostało zaprezentowane nowe logo związane z planowanym jubileuszem. 500-lecia reformacji na Mazurach. W dyskusji omówiono i zaprezentowano kalendarium najważniejszych wydarzeń. Przypomniano, że świętować chcemy również powstanie
pierwszego państwa Luterańskiego w świecie.


W wolnych wnioskach głos zabrała także pani Poseł Urszula Pasławska, która podjęła temat organizacji obozów dla młodzieży na Mazurach. Jej wniosek został przyjęty jednogłośnie.