Rekolekcje Pasyjne 2024

W dniach 17-19 marca br. w Mikołajkach odbyły się rekolekcje pasyjne Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas tego spotkania wykłady prowadzili Duchowni diecezji ale także goście z różnych części polski i Ukrainy. Wśród których był organizator rekolekcji biskup Paweł Hause, skupiający się na tematyce deskralizacji obiektów kościelnych, oraz profesor Jerzy Sojka, który prowadził dyskusję na temat desakralizacji z punktu widzenia teologicznego. Dodatkowo, Iwona Baraniec zajęła się interpretacją biblijnych symboli, bp Pavlo Schwartz podzielił się swoimi przemyśleniami i swoim spojrzeniem na aktualną sytuację w Ukrainie, a Agnieszka Filak omówiła aktualne zmiany w prawie, zwracając uwagę na ich wpływ na życie religijne. Ks. Jarosław Sajdok natomiast skupił się na kwestiach bezpieczeństwa w Internecie, rożnych form oszustw ale i sposobów zabezpieczania swojej aktywności internetowej. Te intensywne dni rekolekcji były nie tylko czasem duchowej refleksji, ale również okazją do dyskusji i pogłębienia wiedzy dla uczestniczących duchownych.