Zwierzchnik Diecezji na konferencji w Kamieniu Śląskim

Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Ksiądz Biskup Paweł Hause uczestniczy w Międzynarodowej Konferencji „EKUMENIZM – FORMACJA – INTEGRACJA, Dekret o ekumenizmie 55 lat od jego promulgacji”, która odbywa się w Opolu i Kamieniu Śląskim w dniach od 20 do 21 listopada 2019 roku. W wydarzeniu biorą udział m.in. wybitni specjaliści w dziedzinie teologii oraz ekumeniczne grono duchownych.