Biskup Diecezji na zgromadzeniu BPGA

Dnia 30.05.2024r. Biskup Diecezji Mazurskiej Paweł Hause wziął udział w walnym zgromadzeniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Podczas obrad biskup aktywnie zabiegał o zwiększenie wsparcia finansowego dla Parafii w Diecezji. Serdeczne gratulacje dla księdza Henryka Reske, nowo wybranego prezesa Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.