Synod Diecezji Mazurskiej – On-line

Dnia 20 marca 2021 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Synod Diecezji Mazurskiej. Ze względu na obostrzenia w Województwie Warminsko-Mazurskim, Synod odbędzie się w formie on-line. Zapraszamy wszystkich członków Synodu do uczestnictwa.

Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. W jego skład wchodzą:
a) wszyscy duchowni należący do Diecezjalnej Konferencji Duchownych,
b) przełożeni diakonatów podlegający nadzorowi Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawiciel prowadzących nauczanie kościelne,
c) 30–60 delegatów świeckich, wybieranych w parafiach,
d) świeccy członkowie Konsystorza, zamieszkujący na terytorium Diecezji,
e) samodzielni pracownicy naukowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wyznania ewangelicko-augsburskiego, zamieszkujący na terenie Diecezji,
f) do 5 osób wybranych przez Synod Diecezjalny na wniosek Rady Diecezjalnej, ze względu na szczególny autorytet lub istotne kompetencje dla funkcjonowania Kościoła.

Kadencja Synodu Diecezjalnego trwa 5 lat.