Spotkanie Ekumeniczne w Olsztynie

Noworoczne spotkanie ekumeniczne (11.01.2023r.) z Marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem z przedstawicielami kościołów naszego województwa.W spotkaniu wzięło udział 21 przedstawicieli kościołów, w tym biskup Arkadiusz Trochanowski – Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej – Kościoła Greko Katolickiego w Polsce. Z ramienia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w spotkaniu wzięli udział księża naszej diecezji na czele z biskupem Pawłem Hause, jak i Wiktor Marek Leyk Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.