Powstanie Stacja Socjalna w Białej Piskiej!

W dniu 17.03.2021 r. została podpisana umowa dofinansowania na utworzenie i prowadzenie Stacji Socjalnej w Białej Piskiej. Umowę podpisali: p. Beata Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej, zaś w imieniu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel ks. Marcin Pysz – Prezes Zarządu oraz p. Joanna Jarząbek – Sekretarz Zarządu.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 45 000,00 zł zostanie utworzona Stacja Socjalna w Białej Piskiej. W ramach stacji będzie działał punkt nieodpłatnego wydawania pampersów, podkładów i środków opatrunkowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Biała Piska. W stacji będzie działała pielęgniarka, która nieodpłatnie będzie dojeżdżała do osób potrzebujących i niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Piska, w celu leczenia ran i odleżyn oraz innych czynności pielęgniarskich.

zdj. UM Biała Piska