Kościoły dla pokoju

We współpracy z miastem i powiatem zorganizowana została pomoc z Niemiec dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Do Parafii w Kętrzynie dotarł transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. Część materiałów już jutro pojedzie dalej do Włodzimierza Wołyńskiego. Część trafi do ukraińskich rodzin uchodźców w mieście i w powiecie.
Dziękujemy ofiarodawcom z Wesel. Pani Burmistrz Ulrike Westkamp, Moritz Hussmann i pozostałym osobom zaangażowanym w tą akcję.
Z modlitwą o pokój, pragniemy nieść pomoc i zło dobrem zwyciężać.
Bp Paweł Hause

Luteranie z Charkowa docierają do Polski

Nasi współwyznawcy w Ukrainie zmierzają w kierunku naszej granicy. Miejsca dla nich przygotowane są w Parafiach Diecezji Mazurskiej, skąd koordynowana jest pomoc dla luteran przybywających z Ukrainy. Ks. Łukasz Stachelek wraz Agatą Schvarts otrzymują informacje od Biskupa Pavlo Schvarts o rodzinach uciekających ze strefy działań wojennych. Bp Schvarts wiezie pomoc naszego Kościoła m.in. Diakonii Polskiej i różnych diecezji, parafii w kierunku oblężonego Charkowa, skąd wywiezie kolejne rodziny w kierunku polskiej granicy.
Bp Paweł Hause

Prosimy o modlitwę i wsparcie

Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański Ukrainy

Czynności religijne prowadzone są w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Kościół prowadzi szkółki niedzielne, konferencje, wykłady teologiczne, a także zajęcia katechetyczne dla dorosłych. Do kościoła należy 24 parafie (1000 wiernych). Biskup Kościoła (bp Pavlo Shvarts) rezyduje przy parafii w Charkowie.

Kościoły dla Pokoju 27.02.2022 Olsztyn

W niedzielę 27 lutego w Kościele E-A w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem ,,Kościoły dla Pokoju’’. Przedstawiciele kościołów działających na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego pod przewodnictwem bp Pawła Hause i ks. Łukasza Stachelka wspólnie modlili się, o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę. W modlitwach wzięli również, udział Kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. hymn kościoła E-A ,,Warownym Grodem” a także, pieśń Dietricha Bonhoeffera ,, Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć „ – powiedział zwierzchnik.

Kościoły dla Pokoju

Ekumeniczna modlitwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Olsztynie (niedziela o 17.00)

W ciężkich czasach zawieruchy jedyną siłą, które jest wstanie nam pomóc to jedność w miłości Chrystusa. Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie nalegamy, byście przyjęli nasze zaproszenia na Ekumeniczną modlitwę o Pokój do Kościoła Ewangelickiego w Olsztynie na godzinę 17.00. W modlitwie będzie można uczestniczyć również za pośrednictwem transmisji na Facebooku.

Modlić się również będziemy o naszych braci Ewangelików, a w szczególności znanego nam w diecezji Mazurskiej  biskupa Pavlo Shvarts i jego rodzinę, który odbywał praktyki w naszej Diecezji i do dzisiaj jest naszym wielkim przyjacielem.

Brak opisu.

Ekumeniczna Modlitwa o Pokój

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Błogosławieni, którzy krzewią pokoj, bo oni bÄ™dÄ nazwani synami Boga." EKUMENICZNA MODLITWA 0 POKÓJ KOŚCIOŁY DLA POKOJU Organizatorzy: Diecezja Mazurska Parafia Ewang.-Augsb. w Olsztynie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Kościół Ewangelicko-Augsburski w Olsztynie Stare Miasto 1 niedziela, 27 lutego g. 17.00”

W takie dni jak ten wiele chciało by się zrobić choć nie wiele możemy. Jako chrześcijanie mamy za to największą broń jaką jest modlitwa. Wspólnie chcemy prosić Boga o pokój dla Ukrainy i Świata. O pojednanie, godność i szacunek dla wszystkich ludzi. Zapraszamy Siostry i Braci wszystkich wyznań na wspólną ekumeniczną modlitwę do Olsztyna. Już w niedzielę.#prayforUkraine🇺🇦🇺🇦

Przekazujemy informację z PEA w Szczytnie:

Obok niepokojących wieści wojennych myślimy o tym, co w inny sposób doskwiera lub zagraża. Po ostatnich wichurach uszkodzona została wieża kościoła w Szczytnie. Kościół jest ubezpieczony. Straty są jednak duże. Szukamy rozwiązań i składamy wnioski o pomoc interwencyjną. Prosimy o rozważenie udzielenia Parafii doraźnej pomocy. Proboszcz i Parafianie oraz DM wykazują aktywne działania i troskę. Będziemy wdzięczni za ewentualne wsparcie.
Prosimy o modlitwę.

Ubezpieczenie może nie pokryć całości kosztów, dlatego prosimy o wsparcie finansowe na realizacje najpilniejszych prac naprawczych – numer konta diecezji: 66 1600 1462 1818 4533 7000 0001

Cmentarze wciąż żywe

Dnia 29.01.2022r. w Kętrzynie odbyła się premiera wyjątkowej publikacji pt. „Zabytkowe Cmentarze Przeszłość Na Mogiłach Zapisana” autorstwa Tadeusza Korowaja. Jest to kolejna z cyklu publikacji „Dziedzictwo Kulturowe Powiat Kętrzyński” książka poświęcona dziejom i szczególnym miejscom Powiatu Kętrzyńskiego. Tym razem Pan Tadeusz Korowaja dzięki pomocy wielu działaczy, wolontariuszy i instytucji powiatowych (i nie tylko) przedstawił ponad 200 zarysów i opisów cmentarzy, które do dzisiaj można odnaleźć na terenach powiatu Kętrzyńskiego. Starannie przygotowany album zdobiony jest wieloma przepięknymi zdjęciami ukazującymi klimat tamtych miejsc. Całość pozawala nam czytelnikom poznać historię ziemi na której mieszkamy.

W prezentacji udział wziął biskup Diecezji Paweł Hause, który zaszczycił spotkanie swoją przemową, ale także ma swój udział w powstaniu publikacji.

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan – na Warmii i Mazurach

16 stycznia, niedziela, godz. 11:00, Korsze
Kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Słowackiego 6
Msza św.
Przewodniczy: ks. Remigiusz Zaniecki, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach
Słowo pozdrowienia: bp Paweł Hause, biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i ks. prot. Bazyli Taranta, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach

16 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Olsztyn
Kościół ewangelicko-augsburski Chrystusa Zbawiciela, Stare Miasto 1
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: bp Paweł Hause, biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Kazanie: abp Józef Górzyński, rzymskokatolicki metropolita warmiński

17 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Ostróda
Kościół rzymskokatolicki św. Marcina, ul. Paderewskiego 1a
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: ks. Mariusz Grabas, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Ostródzie
Kazanie: ks. Jan Jerzy Ostryk, duszpasterz Parafii Ewangelicko-Metodystycznej Łaski Bożej w Ostródzie

20 stycznia, czwartek, godz. 17:00, Frombork
Kościół zielonoświątkowy, Zbór Chrystusa Zbawiciela, ul. Elbląska 5
Przewodniczy: pastor Wojciech Gajewski, pastor Zboru Zielonoświątkowego we Fromborku
Homilia: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej

23 stycznia, niedziela, godz. 14:00, Olsztyn
Kościół rzymskokatolicki św. Franciszka, ul. Dybowskiego 2
Msza św. akademicka
Przewodniczy: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej
Słowo pozdrowienia: ks. Łukasz Stachelek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie

23 stycznia, niedziela, godz. 18:00, Nidzica
Kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha, ul. Młynarska
Msza św.
Przewodniczy: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej
Słowo pozdrowienia: ks. Roland Zagóra, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy

24 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Ostróda
Zbór Kościoła Chrystusowego, ul. I Dywizji 5
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: pastor Zbigniew Chojnacki, pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie
Kazanie: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej

30 stycznia, niedziela, godz. 8:00, Korsze
Cerkiew prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mickiewicza 31/33
Święta Liturgia
Przewodniczy: ks. prot. Bazyli Taranta, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach
Słowo pozdrowienia: ks. Remigiusz Zaniecki, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach

Spotkanie Polskiej Rady Ekumenicznej 10.01.2022 Warszawa

– Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki.

W poniedziałek 10.01.2022r odbyło się Ekumeniczne Spotkania Noworoczne w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył zwierzchnik Diecezji Mazurskiej bp Paweł Hause.