Biskup Diecezji Mazurskiej na wręczeniu nagrody honorowego obywatelstwa miasta Kętrzyn

Dnia 18.08.2022r. z inicjatywy między innymi bp Pawła Hause, Frank-Lothar Krawolitzki został nagrodzony za swą wieloletnią współpracę z miastem, organizacjami działającymi na terenie Kętrzyna i Parafią Ewangelicką w Kętrzynie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn. W uroczystości wzięli udział nasi parafianie wraz z biskupem diecezji.

Frank-Lothar Krawolitzki odebrał dziś podczas uroczystej LVIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyna, który został mu przyznany przez Radę Miejską 24.02.2022r. Frank-Lothar urodził się w Kętrzynie, jednak w wieku 12 lat wraz z rodziną zmuszony był opuścić nasze miasto i uciekać przed agresją armii czerwonej. Pomimo tej zmiany nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w działalność na rzecz Miasto Kętrzyn, tutejszej młodzieży, jak również wielu organizacji. Pamiętając horror wojny włączył się również w pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym mieście. Uroczystego nadania tytułu dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Dariusz Duczek, a klucze do miasta przekazał Zastępca Burmistrza Maciej Wróbel. Sesja zgromadziła licznych przyjaciół i osoby współpracujące z Frankiem-Lotharem Krawolitzkim. Na sali obecni byli m.in. były burmistrz Kętrzyna Andrzej Sobczak, wnioskodawcy nadania tytułu – przedstawiciele Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz ks. bp. Paweł Hause Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kętrzynie.

Wręczono Nagrodę Kościoła za 2022 r.

W Pasymiu biskup Kościoła Jerzy Samiec wraz z prezesem Synodu Kościoła ks. Adamem Maliną wręczyli Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2022 roku. Laureatką po raz pierwszy w historii była osoba indywidualna – p. Ilse Masuch*.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Kościoła, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz lokalnych parafii ewangelickich.

Zebranych przywitali ks. Witold Twardzik – proboszcz parafii ewangelickiej w Pasymiu oraz ks. Adrian Lazar – proboszcz parafii ewangelickiej w Szczytnie, przypominając trudne losy powojennej ludności Mazurskiej: „Ewangelicy na Mazurach musieli walczyć o własne świątynie, o duszpasterzy, którzy mogliby sprawować nad nimi opiekę religijną, walczyć o zgodę na sprawowanie nabożeństw we własnych domach, o naukę religii, używanie zrozumiałego języka w liturgii, a przede wszystkim o własną godność i tożsamość. To powodowało fale wyjazdów za Odrę na zawsze. Wśród rodzin, które opuściły Mazury, była rodzina wówczas Ilse Beckmann, a także jej przyszłego męża Siegfrieda Masuch. Wyjazdy mazurów powodowały, że nasze parafie stawały się coraz mniej liczne.

Dziś, z perspektywy czasu mogę potwierdzić, że dzięki wielu Mazurom, którzy opuścili swój Heimat, ich tęsknocie za dawną ojczyzną rozwinęły się dzisiejsze partnerstwa z parafiami w Niemczech. Wielu z nich, jako pierwszych, miało odwagę i siłę, budować mosty pojednania w oparciu o prawdę i wiarę pomiędzy byłymi, a obecnymi mieszkańcami tej ziemi”

Jeśli dziś nasze parafie w Pasymiu i w Szczytnie zajmują ważne miejsce w życiu lokalnej społeczności i Mazur, to dzięki zaangażowaniu parafian oraz duchownych m.in. w tamtych trudnych czasach. To także dzięki pomocy i wsparciu tych, którzy kiedyś tu mieszkali, dla których w sercu Mazury pozostały na zawsze ojczyzną”

Przyjmując nagrodę p. Ilse Masuch podziękowała władzom Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za to wyróżnienie. Podkreśliła, że kierowała się przede wszystkim bezinteresownością w przywróceniu materialnego i duchowego dziedzictwa Ewangelickiego ziemi Szczycieńskiej. Ta nagroda jest również symbolem wdzięczności za każdego sponsora i ofiarodawcę, który odpowiedział na jej apel o pomoc.

Po podziękowaniu została wyświetlona prezentacja przestawiająca wykonane prace remontowe i konserwatorskie przy kościołach w Pasymiu i Szczytnie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Biskup Diecezji Mazurskiej KEA – ks. bp Paweł Hause, wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Sylwia Jaskulska, Szef Kancelarii Sejmiku oraz Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Wiktor Marek Leyk oraz w imieniu burmistrza miasta Pasym, Skarbnik miasta – Arkadiusz Młyńczak.

Na zakończenie ks. Witold Twardzik podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na uroczysty koncert.

*Pani Ilse Masuch urodziła się 20 marca 1938r. w Rańsku. W trakcie działań wojennych jak wielu Mazurów opuściła swój dom, wracając na tutaj niedługo po zakończeniu wojny, w 1947r. Przez całą młodość była bardzo zaangażowana w życie duchowe Parafii. Prowadziła chór parafialny, szkółki niedzielne, lekcje religii, była także organistką w Rańsku. Trudne losy Mazurów po II wojnie światowej spowodowały, że Pani Ilse jak wielu innych opuściła rodzinny kraj w latach 60’.

Nie zapomniała jednak o swojej parafii – duchowym domu. Na każdym kroku wspierała rzeczowo i finansowo parafie ewangelickie powiatu szczycieńskiego. To z jej inicjatywy został wykonany generalny remont kościołów w Szczytnie i Rańsku. Przed planowanymi pracami
w kościołach parafii szczycieńskiej przygotowywała dokumentację w języku niemieckim, pisała projekty remontowe. Również dzięki niej udało się pozyskać nowe organy do kościoła w Szczytnie. Od 2008r. zaangażowała się także w realizację projektów parafii w Pasymiu: prace konserwatorskie elewacji nawy i wieży kościoła oraz wymianę poszycia dachowego. W każdym z ww. zadań Pani Ilse nie szczędziła sił i czasu, szukając sponsorów, wysyłając listy z apelami do byłych mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Jej życzliwość, otwartość i prawość spowodowały pozytywny odzew a tym samym możliwość realizacji zamierzonych przez parafię planów ratowania najstarszych zachowanych ewangelickich kościołów.

Działo się w diecezji (Spotkania w Warpunach i Sukces w Pasymiu)

W czwartek 4 sierpnia w kościele w Warpunach rozpoczęły się Międzynarodowe dni Muzyki -jest to wydarzenie towarzyszące obchodom 140 leciał kościoła. Goście i wykonawcy przybyli z całego świata – w sumie, aż 150 osób. Swą obecnością wydarzenie uświetnił bp kościoła Jerzy Samiec.

W Sobotę 6 sierpnia miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w Pasymiu, Pani Ilsa Masuch odebrała nagrodę Kościoła im. Królewny Anny Wazównej za swe nieoceniane zasługi. Nagrodę otrzymała z rąk Biskupa Kościoła Jerzego Samca w asyście Prezesa Synodu Ks. dr. Adama Maliny, w obecności Biskupa Diecezji Mazurskiej Pawła Hause i proboszczów Parafii w Szczytnie i Pasymiu.

W Niedzielę 7 sierpnia w Warpunach odbyło się nabożeństwo w ramach tygodnia muzyki. W nabożeństwie udział wziął biskup diecezji Mazurskiej Paweł Hause i proboszcz sorkwicki ks. Krzysztof Mutchmann.

Wypoczynek w Sorkwitach

Obóz wypoczynkowy dla Uchodźców dobiegł końca. Pozostały za to wspaniałe wspomnienia!!

Od 27 Czerwca br. w Sorkwitach przebywały kobiety z dziećmi (pochodzenia Ukraińskiego), którym parafie EA Diecezji Mazurskiej udzieliły schronienia. W ramach turnusu wypoczynkowego, goście brali udział w wycieczkach (zwiedzanie Mikołajek i Kętrzyna, warsztaty i spływ Krutynią) i zabawach na terenie ośrodka wypoczynkowego Parafii E-A w Sorkwitach. Obóz trwał do 7 lipca.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i pomagającym w organizacji tego wyjątkowego czasu.

Zjazd Chórów – 70-lecie zjazdów w Diecezji Mazurskiej

W czwartek 16.06.2022r. w Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się zjazd Chórów Diecezji Mazurskiej w Mikołajkach. Było to niezwykłe wydarzenie, z dwóch powodów: zjazd odbył się w 70lecie istnienia zjazdów Chórów Mazurskich; był to pierwszy zjazd po przerwie spowodowanej przez pandemię. Wystąpiło siedem chórów z różnych parafii i jedna solistka z ukrainny, która uświetniła swym przepełnionym bólem głosem nasze spotkanie poruszając serca wszystkich zgromadzonych (pomimo bariery językowej). Kazanie wygłosił biskup diecezji Mazurskiej Paweł Hause. Po spotkaniu w kościele tradycyjnie zebrani mogli spędzić czas na rozmowach przy ciastach i grillu (i najlepszej karkówce po tej stronie kraju).

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum pomocy dla Uchodźców ŚFL w Ostródzie

Dnia 09.05.2022r. odbyło się otwarcie pierwszego w Polsce Centrum pomocy dla Uchodźców ŚFL w Ostródzie. Udział wzięli Duchowni diecezji mazurskiej na czele z bp Pawłem Hause, który uroczyście otworzył obiekt. Tego dni w Ostródzie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych – gdzie między innymi zapoznano Duchownych z całym procesem pomocy zapewnianej przez nowo otwarte centrum.

Wiosenny Synod Kościoła 2022

W dniach 22-25 kwietnia 2022r. odbyła się wiosenna sesja Synodu Kościoła. Obrady rozpoczęto uroczystym nabożeństwem poprowadzonym przez Zwierzchnika Diecezji Mazurskiej bp Pawła Hause w asyście mazurskiego działacza i Synodała Krzysztofa Marii Różańskiego.

Najważniejszym punktem obrad, były wybory do Konsystorza kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP po których ks. Tomasz Wigłasz proboszcz Parafii w Białymstoku i radca Diecezji został wybrany Radcą Konsystorza. W imieniu diecezji życzymy mu dużo Bożego Błogosławieństwa w pełnieniu nowej zaszczytnej funkcji.

Rada Parafialna w Działdowie

W niedzielę 3 kwietnia 2022r. odbyło się wprowadzenie nowej Rady Parafialnej w Działdowie. Wprowadzenia dokonał biskup diecezji Paweł Hause. Nowej radzie parafialnej gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w działaniach na rzecz Parafii.

Synod DM

W sobotę 26 marca miała miejsce wiosenna sesja synodu DM. Posiedzenie rozpoczęło uroczyste nabożeństwo na którym kazanie wygłosił ks. Tomasz Wigłasz. Następnie już w sali konferencyjnej posiedzenie przyjęło sprawozdanie między innymi: duszpasterstw środowiskowych, parafii a także zwierzchnika DM. W sprawozdaniu Biskupa synod pochylił się nad kwestią zdewastowanych dawnych Ewangelickich cmentarzy DM i przypomniano kwestię pomocy niesionej przez diecezje dla uchodźców na granicy z Białorusią. Bp Paweł Hause zrelacjonował wiele z ważnych wydarzeń z diecezji takich jak: wydanie książki prof. Grzegorza Jasińskiego ,,Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku”, wydanie Albumu ,,Kościoły Ewangelickie Diecezji Mazurskiej”, Dni Ewangelizacyjne w Mrągowie, koncerty i Jubileusze.