Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Nabożeństwa w Diecezji Mazurskiej

15.01 Olsztyn Kościół Rzymsko Katolicki na Kortowie g. 14.00 – Kazanie wygłosi bp Paweł Hause

18.01 Ełk Kościół Rzymsko Katolicki pw. Piotra i Pawła z udziałem bp Jerzego Mazura g. 18.00, kazanie wygłosi bp Paweł Hause

19.01 Szymanowo Kościół Rzymsko Katolicki św. Jana Chrzciciela g. 17.00

20.01 Białystok g. 10.00 Młodzieżowe Spotkanie Ekumeniczne z udziałem biskupów z kościoła, Ewangelicko-Augsburskiego Prawosławnego i Rzymsko Katolickiego

21.01 Pasłęk Kościół ewangelicko prawosławny g. 17.00 kazanie wygłosi bp Jacek Jezierski

22.01 Olsztyn Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w DM Katedra św. Jakuba g. 17.00 kazanie wygłosi bp Paweł Hause

29.01 Korsze Kościół Rzymsko Katolicki g.12.00 kazanie wygłosi bp Paweł Hause

Uwaga!!! Nabożeństwo 18.01.2023 w Kętrzynie odwołane

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2023

Dodatkowe nabożeństwa ekumeniczne:

W Ełku

https://ekumenia.pl/…/uploads/2023/01/TMoJCh-2023-Elk.pdf

Na terenie Archidiecezji Warmińskiej

https://ekumenia.pl/…/01/TMoJCh-2023-Warmia-i-Mazury.pdf

Spotkanie Ekumeniczne w Olsztynie

Noworoczne spotkanie ekumeniczne (11.01.2023r.) z Marszałkiem województwa warmińsko – mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem z przedstawicielami kościołów naszego województwa.W spotkaniu wzięło udział 21 przedstawicieli kościołów, w tym biskup Arkadiusz Trochanowski – Biskup Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej – Kościoła Greko Katolickiego w Polsce. Z ramienia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w spotkaniu wzięli udział księża naszej diecezji na czele z biskupem Pawłem Hause, jak i Wiktor Marek Leyk Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Rekolekcje w Mikołajkach

W dniach 27-29 listopada w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach odbyły się rekolekcje dla księży Diecezji Mazurskiej. Ksieża brali udział w wykładach prowadzonych przez profesora Jerzego Sojkę oraz przez Panią Agnieszkę Filak. Księża brali także udział w zajęciach w temacie rozwiązywania konfliktów, przy wykorzystaniu metody LEGO® SERIOUS PLAY. Odbyło się również spotkanie z gośćmi z Niemiec, którzy przywieźli do naszych parafii pomoc od niemiecki Joannitów.

Zjazd młodzieży Diecezji Mazurskiej

19 Listopada odbył się zjazd młodzieży diecezji mazurskiej w Olsztynie. Uczestników było blisko 50 z wielu mazurskich parafii. Uczestnicy brali udział w zajęciach przygotowanych przez ks. Tymoteusza Bujoka, który poprowadził spotkanie nt. jedności w wspólnocie. W ramach rozrywki sportowej młodzież miała okazję zagrać w kręgle. Na zakończenie przygotowany był obiad w postaci uwielbianej przez wszystkich potrawy – pizzy. Młodzież pomimo poczęstunku w postaci słodkich przekąsek, po bardzo aktywnym czasie była tak głodna, że fotograf ledwo zdążył chwycić za aparat by sfotografować ostanie kawałki pizzy.

Gala Diakonii

Dnia 19.11.2022 podczas uroczystości w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie, Diakonia Polska wręczyła nagrody ,,Miłosiernego Samarytanina”.Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe otrzymało tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”. Wyróżnieni zostali Ludwik Grzenkowicz, Władysław Heinrich, a także wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała baronowa Heidi von Rosenberg. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.W gali brał udział biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause, który w imieniu Pani Baronowej odbierał nagrodę.

Ty, ktόry miliony gwiazd zapaliłeś

W czwartek 22 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się premiera książki ,,Ty, ktόry miliony gwiazd zapaliłeś“ Kamila Basińskiego (autor książki Marcina Lutra myśli (nie)znane). Wydarzenie organizowane było przy pomocy Pani Poseł Urszuli Pasławskiej, Wojewódzkiej biblioteki publicznej i Parafii E-A w Olsztynie. Część z dochodów z książki przeznaczona będzie na cele charytatywne. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

20 lecie działalności fundacji Laurentius

Dzięki współpracy Diakonii Neuendettelsau z Diakonią Diecezji Mazurskiej w 2002 roku powstała fundacja Laurentus w Olsztynie, która otworzyła pierwszy prywatny dom opieki w Olsztynie. 20 lat później 22 września odbył się Jubileusz na którym m.in. odsłonięto kamień upamiętniający współzałożycieli – Brygidę i Ercharda Sztegerów.

Dom opieki fundacji Laurentius mieści się w olsztyńskich Redykajnach.

Dni Rycerskie – Mikołajki i Ryn

10 września w Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Trójcy w Mikołajkach odbył się Dzień Rycerski (Komandorii Pruskiej Baliwatu Brandenburskiego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego).

Podczas uroczystego nabożeństwa z udziałem Pana Mistrza Zakonu (Herrenmeister), księcia Oskara Hohenzollerna, urząd objął nowy komendator Komandorii. Do Zakonu Joannitów przyjęto także siedmiu nowych rycerzy. Subkomandorię Polską Komandorii Baliwatu reprezentowali dwaj rycerze honoru – biskup Diecezja Mazurska ks. Paweł Hause i Piotr Kalinowski.

Wieczorem na zamku w Rynie odbyła się uroczysta kolacja w której wzięli udział księża Diecezji Mazurskiej.