Film ,,Emilia Mazurska”

,,Emilia Mazurska” – film o zasłużonej działaczce Diecezji Mazurskiej z Działdowa. 18 Kwietnia w Kinie Apollo w Działdowie miała miejsce premiera filmy ,,Emilia Mazurska”. Film opowiada o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, znanej Polskiej działaczce patriotycznej, pisarce i kultywatorce kultury Mazurskiej. Muzeum Pogranicza opisało Biedrawinę jako córkę niemieckiego fabrykanta z Łodzi i jego niemieckiej małżonki, która pochodziła z Warszawy i była wnuczką uczestniczki powstania styczniowego. Jednak z powodu jej patriotyzmu i wszechstronnego wykształcenia, była Polką i sufrażystką o wielu talentach i dokonaniach. Film o jej życiu zawiera wypowiedzi różnych ekspertów i sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów historycznych. Większość filmu skupia się na wydarzeniach z lat 1920-1939 w Działdowie, włączając plebiscyt i okres podczas wojny, gdy miasto zostało zajęte przez wojska hitlerowskie. Film został nakręcony w różnych miejscach, takich jak Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Dom Gazety Olsztyńskiej, Zespół Szkół w Malinowie oraz Zamek w Działdowie, z udziałem aktorów z olsztyńskiego teatru. Emilia Sukertowa-Biedrawina była płodną pisarką, która napisała kilkanaście książek i ponad kilkaset artykułów w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Po wojnie osiedliła się w Olsztynie i kierowała Instytutem Mazurskim, a także redagowała czasopismo „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Obecnie jest patronką biblioteki wojewódzkiej w Olsztynie.

https://www.youtube.com/watch?v=OwPGMzJG2xU