Bp Diecezji w Niemczech

Od wtorku (8 marca) biskup diecezji Mazurskiej, przebywa u naszych Zachodnich sąsiadów gdzie miedzy innymi w Muzeum wschodniopruskim w Luneburgu i w kościele św. Mikołaja w Hamburgu, wygłosił wykłady nt. Różnych Działalności KEA w RP, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w kontekście pomocy Ukrainie jak i obywatelom Ukraińskim na terenie Diecezji Mazurskiej.

Bp Paweł Hause brał udział w uroczystości (10.03.2022r.) nadania krzyża zasługi RFN P. Kerstin Harms ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Mazur” (Freunde Masurens) za pomoc organizowaną m.in. dla DM i opiekę nad kościołem ewangelickim w Warpunach, współorganizowaniu Rozmów Sorkwickich oraz wspieranie projektów parafialnych na terenie DM.