Bp Paweł Hause nowy prezesem Joannici Dzieło Pomoc

28.10 w Warszawie w siedzibie PRE, podczas walnego zebrania jednogłośnie został wybrany nowy Prezes Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Bp Paweł Hause zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego wieloletniego poprzedniego Prezesa JDP ks. Dr Grzegorza Giemzę. Wybrano także nowy skład Prezydium i Zarządu. Stowarzyszenie istnieje od 20 lat i skupia ponad 100 członków w różnych regionach Polski.