VII Dni Gizewiusza w Ostródzie (On-Line)

Na przełomie listopada i grudnia, w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie miały miejsce VII Dni Gizewiusza. Tym razem, zważywszy na okoliczności odbywały się one w wersji on-line.

Tegoroczna edycja poświęcona była setnej rocznicy plebiscytu na Mazurach. Jego znaczeniu, konsekwencjach i współczesnej recepcji. O tym niezwykle ważnym wydarzeniu opowiadali wyśmienici znawcy tematu: prof. Grzegorz Jasiński oraz dr Robert Kempa.

Wykłady wygłoszone w ramach wydarzenia dostępne są na profilu Parafii w serwisie: 

Debata w setną rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach

Wykład: „Trzecia droga. Mazurski separatyzm na przykładzie dra Kurta Obitza” – prof. Grzegorz Jasiński UWM