Rok 2017 – rokiem Reformacji na Warmii i Mazurach

Stanowisko Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie uchwalenia roku 2017 rokiem Reformacji

31 października 1517 roku katolicki zakonnik augustiański Marcin Luter, ogłosił w Wittenberdze 95 tez, mających na celu reformę ówczesnego Kościoła. W przyszłym roku będziemy obchodzić 500-lecie tego historycznego wydarzenia, które zapoczątkowało Reformację w Europie. Za sprawą ruchu reformacyjnego w Rzeczypospolitej rozpowszechniane były pisma religijne i literatura w języku polskim. Pierwszy całkowity przekład Biblii na język polski, zwany Biblią Brzeską, wydano już w 1563 roku, a Mikołaj Rej jako zwolennik reformacji uznany jest za ojca polskiej literatury.

W czasach współczesnych wybitnymi zasługami dla Polski zapisali się tacy ewangelicy jak gen. Władysław Anders, admirał Józef Unrug, prezydent Warszawy Stefan Starzyński i pisarz Stefan Żeromski.

Szczególne znaczenie miała Reformacja dla naszego regionu. Wielu wybitnych ewangelików- Mazurów, jak ks. Gustaw Gizewiusz, ks. Krzysztof Mrongowiusz czy poeta Michał Kajka, wnieśli wielki wkład w rozwój kultury i tradycji naszych ziem. Często też stawali w obronie polskiej mowy i sprzeciwiali się germanizacji Mazurów. To ewangeliccy Mazurzy założyli w 1896 roku Mazurską Partię Ludową, a po I Wojnie Światowej agitowali w plebiscycie za przyłączeniem Mazur do Polski. Współcześnie dla rozwoju regionu i jego kultury, duże zasługi mają Emilia Sukertowa-Biedrawina, malarz Hieronim Skurpski i pisarz Erwin Kruk.

Doceniając rolę i wkład Ewangelików w kulturę i rozwój naszego regionu, ustanawiamy rok 2017 rokiem Reformacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Piotr Żuchowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, 29.11.2016 r.