Poświęcenie rozbudowanego ośrodka w Piszu

W dniu 24 maja 2019 r. odbyła się bardzo ważna i długo oczekiwana uroczystość poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu.Po bez mała pięciu latach starań i ciężkiej pracy Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel udało się doprowadzić do końca rozbudowę piskiego ośrodka wsparcie. Prace zostały dokończone dzięki dotacji jakie stowarzyszenie Betel otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020. Stowarzyszenie otrzymało dotację 1 099 464,96 zł. W realizacji zadania pomogli partnerzy i przyjaciele z bliska i z daleka, a przede wszystkim Rotary Club Hamburg Haacke oraz przedstawiciele Zakonu Joannitów Komandorii Pruskiej.

Uroczystego poświęcenia dokonali: Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Biskup Paweł Hause – Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP. W poświęceniu wzięli udział również duchowni Diecezji Mazurskiej: ks. Roland Zagóra – Dyrektor Diakonii Mazurskiej, ks. por. Dawid Banach – Proboszcz PEA w Suwałkach oraz ks. Adrian Lazar – Duchowny PEA w Szczytnie.

Na zaproszenie ks. Marcina Pysza – proboszcza piskiej parafii ewangelickiej i prezesa zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel odpowiedzieli i swoją obecnością uroczystość uświetnili: p. Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, p. Andrzej Nowicki – Starosta Piski, p. dr Waldemar Brenda – Wicestarosta Piski, p. Janusz Puchalski – Wiceburmistrz Pisza.

Po uroczystym poświęceniu miał miejsce program artystyczny przygotowany przez uczestników terapii zajęciowej ŚDS w Piszu oraz prezentacja multimedialna ukazująca 10 lat istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Na zakończenie części oficjalnej ks. Marcin Pysz podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu w szczególności projektantom budynku p. Małgorzacie Borak i p. Markowi Masło oraz generalnemu wykonawcy prac właścicielowi firmy Arkada z Pisza p. Maciejowi Wójcikowi.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zwiedzania ośrodka.

Za: http://pisz.luteranie.pl/pl_PL/2019/05/24/poswiecenie-rozbudowanego-osrodka-w-piszu/?fbclid=IwAR2pZfIi8CbXRwdL-zCO3ZofplfUlXQup4JsH6uRWnaZ6kDt2LvXj12E_r4