O diakonii na Litwie

Dyrektor Diakonii Polska p. Wanda Falk oraz ks. Marcin Pysz uczestniczyli w dniu 15 lutego 2019 r. w konferencji na temat Diakonii w mieście Garliava na Litwie. Podczas konferencji p. Falk przedstawiła działalność Diakonii Polskiej, zaś ks. Pysz zapoznał zebranych z Diakonią Mazurską, działalnością diakonijną w parafii ewangelickiej w Piszu oraz działalnością Ewangelickiego Stowarzyszania Betel.

Ekumenicznie w Korszach

27 stycznia 2019 r. Biskup Paweł Hause, Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym, które miało miejsce w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach.

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie

„Dąż do sprawiedliwości”, to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Ono także towarzyszyło centralnemu nabożeństwu ekumenicznemu w województwie warmińsko-mazurskim, które miało miejsce 20 stycznia 2019 roku w kościele ewangelickim św. Jana w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpoczęło się od zaproszenia przez gospodarza miejsca ks. bp Pawła Hause do wspólnej modlitwy w związku z wydarzeniami ostatnich dni w Gdańsku i śmiercią prezydenta tego miasta śp. Pana Pawła Adamowicza. We wspólnej modlitwie zebranych w kętrzyńskim kościele poprowadzili: ks. abp Józef Górzyński (Kościół Rzymskokatolicki), pastor Szymon Kołdys (Kościół Chrześcijan Baptystów), pastor Arkadiusz Jurgiełajtis (Kościół Zielonoświątkowy), ks. bp Paweł Hause.

W trakcie nabożeństwa Słowo Boże zwiastował Metropolita Warmiński ksiądz arcybiskup Józef Górzyński. Ksiądz arcybiskup w swojej homilii szczególną uwagę zwrócił na temat sprawiedliwości, który towarzyszy tegorocznemu Tygodniowi Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Metropolita Warmiński, zwrócił uwagę zebranym w kościele św. Jana na otwarcie się na działanie Ducha Świętego w celu umożliwienia realizowania się takich wartości, jak sprawiedliwość, miłość i prawda. Arcybiskup zwrócił uwagę: Któż, jeśli nie my wierzący w Boga Jedynego, Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa i jego zbawcze dzieło, ma przekonywać świat o konieczności otwarcia się na Ducha Bożego, bez którego niemożliwe jest budowanie świata sprawiedliwości, miłości i prawdy.

W trakcie nabożeństwa został odczytany list wojewody warmińsko-mazurskiego pana Artura Chojeckiego, a głos zabrali obecni na nabożeństwie: pan Wiktor Marek Leyk – Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości, pani poseł Urszula Pasławska, Starosta Powiatu Kętrzyńskiego pan Michał Kochanowski, a także Burmistrz Miasta Kętrzyna pan Ryszard Niedziółka.

W modlitwie o jedność Kościoła i za Kościół oraz potrzeby całej ludzkości uczestników nabożeństwa poprowadzili duchowni uczestniczący w nabożeństwie. Na zakończenie nabożeństwa Bożego błogosławieństwa udzielił ks. abp Józef Górzyński oraz ks. bp Paweł Hause.

Nabożeństwo ekumeniczne w Kętrzynie zgromadziło w ewangelickim kościele św. Jana wiernych różnych wyznań i było wspaniałym świadectwem wspólnej modlitwy i jedności pomimo różnorodności wyznaniowej miasta, powiatu i województwa.

W nabożeństwie uczestniczyli duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego: ks. abp Józef Górzyński, ks. Arkadiusz Suchowiecki, ks. dr Paweł Rabczyński, ks. dziekan Stanisław Majewski, ks. Sylwester Progorowicz, Ojciec Superior Aleksander Jacyniak, Ks. Remigiusz Zaniecki, Kościoła Chrześcijan Baptystów: pastor Szymon Kołdys, Kościoła Zielonoświątkowego pastor Arkadiusz Jurgiełajtis, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: ks. bp Paweł Hause, ks. Jan Neumann i ks. Krzysztof Śledziński.

Działdowo

Adres Parafii:
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
tel. 23 697 24 19

Nabożeństwa

Kościół Zbawiciela
ul. Jagiełły 28
13-200 Działdowo
w każdą niedzielę o godz. 1100

Kościół w Lidzbarku Welskim
ul. Górka
Lidzbark Welski
w każdą niedzielę o godz. 900

Giżycko

Adres Parafii:
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
tel. 87 428 23 75

Nabożeństwa

Kościół
pl. Grunwaldzki 6
11-500 Giżycko
w każdą niedzielę o godz. 1100
od maja do września nabożeństwa w języku niemieckim o godz. 930

Kaplica na cmentarzu w Pozezdrzu
od maja do września w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1400

Filiał w Węgorzewie
ul. 11-go Listopada
Węgorzewo
w 1, 3 i 5 niedzielę miesiąca o godz. 830

Filiał w Wydminach
ul. Grunwaldzka 56
Wydminy
w 2 i 4 niedziele miesiąca o godz. 800

Chór Parafialny
próby w każdy poniedziałek o godz. 1700

Spotkania Seniorów
w drugi czwartek miesiąca o godz. 1100

Godziny Biblijne
w środy o godz. 1600

Spotkania Młodzieży
w każdy piątek o godz. 1600

Szkółka Niedzielna
w trakcie nabożeństwa

 

Kętrzyn

Adres Parafii:
ul. Zjazdowa 15
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 24 34

Nabożeństwa

Kościół św. Jana
ul. Zamkowa 1
11-400 Kętrzyn
w każdą niedziele o godz. 930 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Kaplica w Barcianach
ul. Mazurska 4
Barciany
w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1115

Kościół w Srokowie
ul. Łąkowa 5
Srokowo
w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1230

Kaplica w Bartoszycach
ul. Witosa 12
Bartoszyce
w 2 i 4 niedzielę miesiąca o godz. 1200

Godziny Biblijne
w każdy czwartek o godz. 1700

Spotkania Młodzieży
w każdy czwartek o godz. 1600

 

Mikołajki

Adres Parafii:
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 62 93

Nabożeństwa

Kościół
pl. Kościelny 5
11-730 Mikołajki
w każdą niedziele o godz. 1030 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Filiał Ukta
ul. Mrągowska 31
w każdą niedzielę o godz. 830 ze Spowiedzią i Komunią Świętą

Nabożeństwa adwentowe i pasyjne w piątki
w Mikołajkach o godz. 1600
w Ukcie o o godz. 1800

Godziny Biblijne
w każdy piątek o godz. 1600 – w czasie adwentu i pasji są nabożeństwa

Spotkania Młodzieży
w każdą sobotę o godz. 1700

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa

Mrągowo

Adres Parafii:
ul. Kościelna 2
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 30 44

Nabożeństwa

Kościół
ul. Kościelna 2
11-700 Mrągowo
w każdą niedziele o godz. 1030

Filiał Użranki
w 1 niedziele miesiąca o godz. 1230

Godziny Biblijne
w każdą środę o godz. 1700 w czasie adwentu i pasji – nabożeństwa

Chór Parafialny
próby w każdy piątek o godz. 1700

Spotkania Młodzieży
w każdą sobotę o godz. 1600

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa

Olsztyn

Adres Parafii:
ul. Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
tel. 89 527 22 45

Nabożeństwa

Kościół Chrystusa Zbawiciela 
w Olsztynie
Stare Miasto 1
10-026 Olsztyn
w każdą niedzielę o godz. 1030

Kaplica w Olsztynku
ul. Mrongowiusza 19
w każdą niedzielę o godz. 830

Szkółka Niedzielna
w Olsztynie
w trakcie nabożeństwa