Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie

4 lipca
12:00 – 12:45 W poszukiwaniu odpuszczenia / Webinarium Jerzy Sojka
13:30 – 14:15 Czy modlitwa jest lekiem? / Webinarium Barbara Szczuka
20:00 – 21:30  Idź i… zadawaj pytania / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
     
5 lipca
10:00 – 11:00 Kocham cię z całych moich wnętrzności!/Wykład biblijny Grzegorz Olek
12:00 – 12:45 Zło nie jest banalne/Webinarium Paweł Łukasz Nowakowski
13:30 – 14:15 Przykład Izraela cz.1/Webinarium Kazimierz Barczuk
20:00 – 21:30 Idź i… pragnij dobra / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
6 lipca
10:00 – 11:00 I daruj nam nasze długi [Mt 6,12] / Wykład biblijny Grzegorz Olek
12:00 – 12:45 Protestantyzm ewangelikalny – zarys historii i współczesność / webinarium Tadeusz Jacek Zieliński
13:30 – 14:15 Przykład Izraela cz.2 / Webinarium Kazimierz Barczuk
20:00 – 21:30 Idź i… bądź szczęśliwa, szczęśliwy / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
7 lipca
10:00 – 11:00 Kochaj sąsiada swego jak siebie samego / Wykład biblijny Grzegorz Olek
12:00 – 12:45 Wstyd i poczucie winy / Webinarium Roman Fenger
13:30 – 14:15 Krzyż Chrystusa – absurd i nadzieja wszechświata / Webinarium Mateusz Jakubowski
20:00 – 21:30 Idź i… miej nadzieję / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
8 lipca
10:00 – 11:00 Czy to jest próba / Wykład biblijny Timothy Hinrichs
12:00 – 12:45 Role w małżeństwie / webinarium Barbara Szczuka, Aniela i ks. Bogdan Wawrzeczkowie
13:30 – 14:15 Zmartwychwstanie Chrystusa – przedsmak nadchodzącej chwały / Webinarium Mateusz Jakubowski
20:00 – 21:30 Idź i… szukaj sprawiedliwości / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
9 lipca
10:00 – 11:00 Jakim jesteś przyjacielem? / Wykład biblijny Timothy Hinrichs
12:00 – 12:45 Odpuść sobie zamienniki – cz.1 / Webinarium Piotr Lorek
13:30 – 14:15 Emocje pierwotne / Webinarium Alina Lorek
20:00 – 21:30 Idź i… przebaczaj, kochaj / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
10 lipca
10:00 – 11:00 Gdzie jesteś, Boże?! / Wykład biblijny Timothy Hinrichs
12:00 – 12:45  Kochaj siebie, łatwo powiedzieć! / Webinarium  Alina Lorek
13:30 – 14:15 Odpuść sobie zamienniki – cz.2 / Webinarium Piotr Lorek
20:00 – 21:30 Idź i… mierz się ze sobą / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister
 
11 lipca
12:00 – 12:45 Wyboista, kręta, wąska / Webinarium Urszula Broda
13:30 – 14:15 Dziedziczenie wiary / webinarium Kornelia Heczko
20:00 – 21:30 Idź i… żyj wiecznie / Spotkanie ewangelizacyjne Stuart McAllister