Historyczne tablice na numery pieśni z kościoła ewangelickiego w Pasymiu

Praktycznym uzupełnieniem organów w architekturze wnętrza kościoła ewangelickiego stały się tablice na numery pieśni śpiewanych przez wiernych. Są one jednym z charakterystycznych elementów wyposażenia ewangelickiego kościoła. Jeszcze w tym roku Parafia nasza prowadzić będzie konserwację części zabytkowych tablic bądź ich części z XVIII-XX w. wchodzących w skład całej kolekcji. Tablice zachowały się w różnym stanie: dobrym i mocno zniszczonym. Większość jest porażona przez grzyby i zaatakowana przez drewno jady. Zachowane tablice na numery pieśni lub ich części powstały w małomiasteczkowych warsztatach stolarskich i są materialnymi świadectwami umiejętności rzemieślników, a także przykładami autentycznego wyposażenia kościoła.

Od ponad dwudziestu lat nasza Parafia systematycznie prowadzi prace konserwatorskie nad historyczną strukturą najstarszego kościoła ewangelickiego na Mazurach. Jest to wyraz naszej troski o zachowanie materialnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Prace konserwatorskie możemy prowadzić tylko dzięki wsparciu finansowemu instytucji i prywatnych darczyńców.
Jako parafia diaspory nie jesteśmy w stanie ponieść sami wszystkich kosztów i wykonać takie prace samodzielnie. Na przeprowadzenie prac konserwatorskich historycznych tablic na numery pieśni, bądź ich zachowanych części otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 80 % kosztów.

Wykonanie prac konserwatorskich tablic pozwoli na: ponowne użycie części z nich zgodnie z przeznaczeniem, część zaś na stałe prezentowana będzie w średniowiecznych zakrystiach parafii.

Zapraszamy do zostania fundatorem odrestaurowanych tablic poprzez wsparcie części prac konserwatorskich. Prace wykona pracownia konserwacji zabytków z Olsztyna. Z naszej strony darczyńcom udostępnimy pełną dokumentację konserwatorską i finansową dotyczącą realizacji projektu. Na wybranej tablicy zamieścimy także stałą mosiężną tabliczkę informacyjną o nowym fundatorze – darczyńcy/darczyńcach. Darowiznę można odliczyć od dochodu.
Wszelkie informacje dotyczące ewentualnego sposobu wsparcie prześlemy bezpośrednio zainteresowanym.
Dwie tablice już znalazły fundatora. Każdy darczyńca otrzyma tytuł fundatora i specjalny certyfikat.

Zapraszamy do współpracy. Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu

Będziemy wdzięczni za wsparcie
Dziękujemy.