Kościoły dla Pokoju – Kętrzyn

Kętrzyn 24 marca 2022 – Nabożeństwo dla telewizji TVP Kultura, w ramach akcji kościoły dla Pokoju połączone z koncertem wybitnej piosenkarki Beaty Bednarz- Artystce na klawiszach towarzyszyła Dorota Zaziąbło. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, za gorące modlitwy o Pokój na Świecie, a w szczególności dla naszych Ukraińskich sąsiadów targanych wichrami Wojny. W kościele Ewangelicko- Augsburskim w Kętrzynie w Czwartek o godzinie 18.00 rozpoczęło się nabożeństwo Ekumeniczne w ramach akcji modlitewnej Kościoły dla Pokoju, gdzie zebrani modlili się o Pokój na Ukrainie. Nabożeństwo nagrywane było przez TVP KULTURA (transmisja 3 kwietnie 2022r.). Nabożeństwo rozpoczęto przywitaniem, bp Pawła Hause, następnie wybitna wokalistka Beata Bednarz odśpiewała znaną pieśń ,,Gdy na ten świat” z udziałem wiernych. W liturgii wzięli udział: ks. Krzysztof Mutschmann, ks. Bogusław Juroszek, ks. Kapitan Dawid Banach. W modlitewnych westchnieniach wzięli udział przedstawiciele Kościołów biorących udział w nabożeństwie:  Bp Paweł Hause – Diecezja Mazurska Kościoła ewangelicko augsburskiego, ABp Józef Górzyński –  kościół rzymskokatolicki, Bp Arkadiusz Trochanowki – kościół greckokatolicki, Ks. Porucznik SG Paweł Siebiesiewicz – kościół prawosławny. Następnie Jakub Hause i Weronika Hause odczytali teksty Biblijne. Odczyty zwieńczone były Pieśnią Beaty Bednarz ,,Prawda Jedyna”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause, gdzie jako gospodarz miejsca, w swych płomiennych słowach, wypunktował wiele z przywar ludzkich i grzeszności, które doprowadzają do niechcianych przez Boga sytuacji okrucieństwa i pychy na szczeblu międzynarodowym jak i osobistym, gdzie centralnie jako wzór do naśladowania ukazywał uniżonego sługę Zbawiciela. Po kazaniu zebrani gromko i z wielkim przekonaniem wyznali swoją wiarę w Boga Trójjedynego i zmówili modlitwę Ojcze Nasz, oddzielone jednak zostały kolejnym zapadającym w pamięci wystąpieniem Beaty Bednarz ,,Gdy Jezus na Golgotę szedł”. A po błogosławieństwie Bp Pawła Hause odprawionym w asyście zgromadzonych duchownych, artystka zwieńczyła wydarzenie pieśnią ,,Błogosławieństwo”. Nabożeństwo zakończyło się pieśnią ,,Myśmy pod Twoim krzyżem”. Po nabożeństwie miały miejsca wystąpienia gości w których dzielili się oni swymi spostrzeżeniami względem zawieruchy wojennej. Po wystąpieniach miał miejsce koncert Pani Beaty Bednarz, który porwał serca zgromadzonych, otwierając je na zadumę Pasyjną. PO wydarzeniu goście ekumeniczni mieli możliwość spotkać się w restauracji ,,Pod Zamkiem” w celu zacieśniania relacji ekumenicznych. Dziękujemy wszystkim gościom: Wojewoda Artur Chojecki, Wicemarszałek Sylwia Jaskulska, Starosta Michał Kochanowski, Burmistrz Ryszard Niedziółka, Wice Burmistrz Maciej Wróbel, Abp Józef Górzyński Bp Arkadiusz Trochanowsk,i eparchii Olsztyńskie Gdańskiej

 

Bp Diecezji w Niemczech

Od wtorku (8 marca) biskup diecezji Mazurskiej, przebywa u naszych Zachodnich sąsiadów gdzie miedzy innymi w Muzeum wschodniopruskim w Luneburgu i w kościele św. Mikołaja w Hamburgu, wygłosił wykłady nt. Różnych Działalności KEA w RP, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w kontekście pomocy Ukrainie jak i obywatelom Ukraińskim na terenie Diecezji Mazurskiej.

Bp Paweł Hause brał udział w uroczystości (10.03.2022r.) nadania krzyża zasługi RFN P. Kerstin Harms ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Mazur” (Freunde Masurens) za pomoc organizowaną m.in. dla DM i opiekę nad kościołem ewangelickim w Warpunach, współorganizowaniu Rozmów Sorkwickich oraz wspieranie projektów parafialnych na terenie DM.

Kościoły dla pokoju

We współpracy z miastem i powiatem zorganizowana została pomoc z Niemiec dla pogrążonej w wojnie Ukrainy.
Do Parafii w Kętrzynie dotarł transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. Część materiałów już jutro pojedzie dalej do Włodzimierza Wołyńskiego. Część trafi do ukraińskich rodzin uchodźców w mieście i w powiecie.
Dziękujemy ofiarodawcom z Wesel. Pani Burmistrz Ulrike Westkamp, Moritz Hussmann i pozostałym osobom zaangażowanym w tą akcję.
Z modlitwą o pokój, pragniemy nieść pomoc i zło dobrem zwyciężać.
Bp Paweł Hause

Luteranie z Charkowa docierają do Polski

Nasi współwyznawcy w Ukrainie zmierzają w kierunku naszej granicy. Miejsca dla nich przygotowane są w Parafiach Diecezji Mazurskiej, skąd koordynowana jest pomoc dla luteran przybywających z Ukrainy. Ks. Łukasz Stachelek wraz Agatą Schvarts otrzymują informacje od Biskupa Pavlo Schvarts o rodzinach uciekających ze strefy działań wojennych. Bp Schvarts wiezie pomoc naszego Kościoła m.in. Diakonii Polskiej i różnych diecezji, parafii w kierunku oblężonego Charkowa, skąd wywiezie kolejne rodziny w kierunku polskiej granicy.
Bp Paweł Hause

Prosimy o modlitwę i wsparcie

Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański Ukrainy

Czynności religijne prowadzone są w języku niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Kościół prowadzi szkółki niedzielne, konferencje, wykłady teologiczne, a także zajęcia katechetyczne dla dorosłych. Do kościoła należy 24 parafie (1000 wiernych). Biskup Kościoła (bp Pavlo Shvarts) rezyduje przy parafii w Charkowie.

Kościoły dla Pokoju 27.02.2022 Olsztyn

W niedzielę 27 lutego w Kościele E-A w Olsztynie odbyła się ekumeniczna modlitwa pod hasłem ,,Kościoły dla Pokoju’’. Przedstawiciele kościołów działających na terenie województwa Warmińsko-mazurskiego pod przewodnictwem bp Pawła Hause i ks. Łukasza Stachelka wspólnie modlili się, o bezpieczeństwo i pokój dla naszych braci pogrążonych w obronnej walce o swoją ojczyznę. W modlitwach wzięli również, udział Kapelani ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Podczas nabożeństwa zgromadzeni odśpiewali m.in. hymn kościoła E-A ,,Warownym Grodem” a także, pieśń Dietricha Bonhoeffera ,, Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause. „W obliczu nieszczęścia powinniśmy jeszcze bardziej się jednoczyć „ – powiedział zwierzchnik.

Kościoły dla Pokoju

Ekumeniczna modlitwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Olsztynie (niedziela o 17.00)

W ciężkich czasach zawieruchy jedyną siłą, które jest wstanie nam pomóc to jedność w miłości Chrystusa. Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie nalegamy, byście przyjęli nasze zaproszenia na Ekumeniczną modlitwę o Pokój do Kościoła Ewangelickiego w Olsztynie na godzinę 17.00. W modlitwie będzie można uczestniczyć również za pośrednictwem transmisji na Facebooku.

Modlić się również będziemy o naszych braci Ewangelików, a w szczególności znanego nam w diecezji Mazurskiej  biskupa Pavlo Shvarts i jego rodzinę, który odbywał praktyki w naszej Diecezji i do dzisiaj jest naszym wielkim przyjacielem.

Brak opisu.

Ekumeniczna Modlitwa o Pokój

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Błogosławieni, którzy krzewią pokoj, bo oni bÄ™dÄ nazwani synami Boga." EKUMENICZNA MODLITWA 0 POKÓJ KOŚCIOŁY DLA POKOJU Organizatorzy: Diecezja Mazurska Parafia Ewang.-Augsb. w Olsztynie Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Kościół Ewangelicko-Augsburski w Olsztynie Stare Miasto 1 niedziela, 27 lutego g. 17.00”

W takie dni jak ten wiele chciało by się zrobić choć nie wiele możemy. Jako chrześcijanie mamy za to największą broń jaką jest modlitwa. Wspólnie chcemy prosić Boga o pokój dla Ukrainy i Świata. O pojednanie, godność i szacunek dla wszystkich ludzi. Zapraszamy Siostry i Braci wszystkich wyznań na wspólną ekumeniczną modlitwę do Olsztyna. Już w niedzielę.#prayforUkraine🇺🇦🇺🇦

Przekazujemy informację z PEA w Szczytnie:

Obok niepokojących wieści wojennych myślimy o tym, co w inny sposób doskwiera lub zagraża. Po ostatnich wichurach uszkodzona została wieża kościoła w Szczytnie. Kościół jest ubezpieczony. Straty są jednak duże. Szukamy rozwiązań i składamy wnioski o pomoc interwencyjną. Prosimy o rozważenie udzielenia Parafii doraźnej pomocy. Proboszcz i Parafianie oraz DM wykazują aktywne działania i troskę. Będziemy wdzięczni za ewentualne wsparcie.
Prosimy o modlitwę.

Ubezpieczenie może nie pokryć całości kosztów, dlatego prosimy o wsparcie finansowe na realizacje najpilniejszych prac naprawczych – numer konta diecezji: 66 1600 1462 1818 4533 7000 0001

Cmentarze wciąż żywe

Dnia 29.01.2022r. w Kętrzynie odbyła się premiera wyjątkowej publikacji pt. „Zabytkowe Cmentarze Przeszłość Na Mogiłach Zapisana” autorstwa Tadeusza Korowaja. Jest to kolejna z cyklu publikacji „Dziedzictwo Kulturowe Powiat Kętrzyński” książka poświęcona dziejom i szczególnym miejscom Powiatu Kętrzyńskiego. Tym razem Pan Tadeusz Korowaja dzięki pomocy wielu działaczy, wolontariuszy i instytucji powiatowych (i nie tylko) przedstawił ponad 200 zarysów i opisów cmentarzy, które do dzisiaj można odnaleźć na terenach powiatu Kętrzyńskiego. Starannie przygotowany album zdobiony jest wieloma przepięknymi zdjęciami ukazującymi klimat tamtych miejsc. Całość pozawala nam czytelnikom poznać historię ziemi na której mieszkamy.

W prezentacji udział wziął biskup Diecezji Paweł Hause, który zaszczycił spotkanie swoją przemową, ale także ma swój udział w powstaniu publikacji.

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan – na Warmii i Mazurach

16 stycznia, niedziela, godz. 11:00, Korsze
Kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Słowackiego 6
Msza św.
Przewodniczy: ks. Remigiusz Zaniecki, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach
Słowo pozdrowienia: bp Paweł Hause, biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, i ks. prot. Bazyli Taranta, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach

16 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Olsztyn
Kościół ewangelicko-augsburski Chrystusa Zbawiciela, Stare Miasto 1
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: bp Paweł Hause, biskup Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Kazanie: abp Józef Górzyński, rzymskokatolicki metropolita warmiński

17 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Ostróda
Kościół rzymskokatolicki św. Marcina, ul. Paderewskiego 1a
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: ks. Mariusz Grabas, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcina w Ostródzie
Kazanie: ks. Jan Jerzy Ostryk, duszpasterz Parafii Ewangelicko-Metodystycznej Łaski Bożej w Ostródzie

20 stycznia, czwartek, godz. 17:00, Frombork
Kościół zielonoświątkowy, Zbór Chrystusa Zbawiciela, ul. Elbląska 5
Przewodniczy: pastor Wojciech Gajewski, pastor Zboru Zielonoświątkowego we Fromborku
Homilia: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej

23 stycznia, niedziela, godz. 14:00, Olsztyn
Kościół rzymskokatolicki św. Franciszka, ul. Dybowskiego 2
Msza św. akademicka
Przewodniczy: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej
Słowo pozdrowienia: ks. Łukasz Stachelek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie

23 stycznia, niedziela, godz. 18:00, Nidzica
Kościół rzymskokatolicki św. Wojciecha, ul. Młynarska
Msza św.
Przewodniczy: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej
Słowo pozdrowienia: ks. Roland Zagóra, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy

24 stycznia, poniedziałek, godz. 17:00, Ostróda
Zbór Kościoła Chrystusowego, ul. I Dywizji 5
Nabożeństwo Słowa Bożego
Przewodniczy: pastor Zbigniew Chojnacki, pastor Kościoła Chrystusowego w Ostródzie
Kazanie: ks. Paweł Rabczyński, delegat ds. ekumenizmu w rzymskokatolickiej Archidiecezji Warmińskiej

30 stycznia, niedziela, godz. 8:00, Korsze
Cerkiew prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Mickiewicza 31/33
Święta Liturgia
Przewodniczy: ks. prot. Bazyli Taranta, proboszcz Parafii Prawosławnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Korszach
Słowo pozdrowienia: ks. Remigiusz Zaniecki, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Korszach