Diecezjalna Konferencja Duchownych

Dnia 13.02.2023r. w Olsztynie odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Mazurskiej. Księża z całej diecezji zjechali się by omówić najbardziej istotne sprawy i poruszyć naglące kwestie. Po pierwszym bloku rozmów, księża udali się na nowo otwarty cmentarz w samym centrum Olsztyna. Cmentarz, który jest pięknym upamiętnieniem dawnych mieszkańców Olsztyna, powstał po wieloletnich staraniach i walce wielu dobrych ludzi. Szczątki zmarłych odkopane podczas prac remontowych na terenie Dworca Śródmieście okazały się pozostałością po dawnym zdewastowanym i zniszczonym Cmentarzu Olsztyńskim, a następnie zostały z szacunkiem pochowane w pięknie zaprojektowanym wpisującym się w okoliczną architekturę parku pamięci. Każda zidentyfikowana osoba pochowana na tym terenie jest upamiętniona na płytach betonowych wkomponowanych w pozostałości po oryginalnych nagrobkach. Po wygłoszeniu okolicznościowego kazanie, poświęcenia cmentarza dokonał bp Paweł Hause, w towarzystwie księży diecezji i wielu działaczy administracji marszałkowskiej i miasta Olsztyn. Następnie księża wrócili na dalszą część obrad, a o godzinie 13 zostali zaproszeni na zwiedzanie wyjątkowego Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, gdzie wiele eksponatów wzbudzało zdumienie. Po zwiedzaniu muzeum księża udali się na ostatni panel konferencji.