Suwałki

Adres Parafii:

ul. Kościuszki 19
14-100 Suwałki
tel. 87 566 45 49

 

Nabożeństwa:

Kościół w Suwałkach
ul. Kościuszki 12
w każdą niedziele o godz. 900


Filiał w Gołdapi
ul. Jaćwieska 2
w każdą niedzielę o godz. 1200